man och kvinna i samtal
  • nyhet
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Kommunala företag
  • Opinion
04 april 2024

Remissyttrande: För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)

Som remissinstans har Sobona tagit fram ett remissyttrande på utredningen För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66). Vi tillstyrker stora delar av utredningen, exempelvis att tillstånd för familjehem ska införas och att en utredning ska tillsättas för att ge HVB särskilda befogenheter.

Dock avstyrker vi vissa delar av utredningens förslag, såsom socialnämnden ska utfärda tillstånden för familjehem och vi föreslår istället att detta tillstånd ska utfärdas av IVO för att skapa likvärdiga förutsättningar runt om i landet.

Vi önskar därutöver framhålla behovet av att de olika lagrummen blir tydliga och förhållandet sinsemellan klargörs. Med alla parallella, pågående utredningar inom närliggande områden ser vi en ökad risk i att vi får ett svåröverblickbart regelverk av bestämmelser.

Vi önskar även lyfta att aktörer med en bredare verksamhet, som innefattar exempelvis både HVB och familjehemsverksamhet, har unika förutsättningar och kan finns med i en längre del av vårdkedjan, där olika typer av kompetenser kan delas mellan verksamheterna. Det möjliggör en god tillgänglighet och ett brett stöd till familjehem dygnet runt, vilket minskar risken för sammanbrott i familjehem.

Avslutningsvis ser Sobona en påtaglig risk för att de ekonomiska beräkningarna i hög grad underskattar kostnaderna för reformen.

 

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 04 april, 2024 | Senast uppdaterad: 04 april, 2024

Relaterat innehåll