Det bästa av två världar (2017/2018)

Rapport framtagen av Sobona tillsammans med Ungdomsbarometern 2017/2018.

Morgondagens affärsmässiga samhällsnytta handlar om dagens unga. Att befinna sig mitt emellan i en situation där både offentlig sektor och privata näringslivet skriker efter kompetens utgör såklart en utmaning, men sett till preferenser hos dagens unga är det också en möjlighet. För en generation som törstar efter att utveckla både sig själva och samhället finns ett starkt erbjudande i att kunna kombinera affärsmässigheten hos det privata och samhällsnyttan hos det offentliga.