Mattias Axelson.
  • nyhet
  • Digitalisering
  • Framtid
02 december 2021

“Jag ser våra organisationer som våra viktigaste instrument i hanteringen av samhällsutmaningar”

I hela Mattias Axelsons yrkesliv har han rört sig i gränsytan mellan akademi och praktik. Nu kommer han till Ledarskapsdagen 2021 för att prata om Innovation i spåren av digitaliseringen.  

– Min akademiska bas är Handelshögskolan i Stockholm. Jag jobbar med utveckling av organisationers innovationsförmåga, särskilt kopplat till hållbaromställning. Ibland är det genom forskningsprojekt, ibland utbildning och i andra fall rådgivning. Genom åren har jag haft förmånen att jobba med ett spektrum av både privata och offentliga organisationer, berättar Mattias.

Matias Axelson är doktor i företagsekonomi och forskare. Han leder program för ledningsgrupper vid Handelshögskolans Executive Education och forskar bland annat om hur partnerskap skapar förutsättningar för snabb anpassning. Han är rådgivare till offentliga och privata organisationer i frågor om innovation och hållbara affärer.

Vad har du för drivkraft?

– Jag ser våra organisationer som våra viktigaste instrument i hanteringen av samhällsutmaningar. Om jag kan vara med och bidra till förmågan att skapa nya svar på stora utmaningar så är det roligt.

Under ditt pass på Ledarskapsdagen, vad kommer du att prata om?

– Temat för det jag kommer att prata om är ”innovation i spåren av digitaliseringen”. Utgångspunkten för det jag tar upp är att vi vet att digitaliseringen skapar nya möjligheter, men att förverkligandet av potentialen ofta begränsas av bland annat dagens IT-system och verksamhetsmodeller. För att hantera motsättningarna behöver vi arbeta strategiskt med innovation. Vilka val har vi då att göra? När den egna organisationen inte räcker till och ensam inte är stark behöver vi vara skickliga att bygga samarbeten. Men hur gör man? Jag kommer att ta upp hur vi praktiskt kan arbeta med de frågorna, berättar Mattias.

Hur menar du när du säger att vi behöver arbeta strategiskt med innovation?

– Det är allt för vanligt att innovationssatsningar dras i gång utan ett sammanhang som ger vägledning och resurser. Att arbeta strategiskt betyder att det nya vi satsar på har en grund i hur vi ser på frågor som – vilka är vi, vad vill åstadkomma, för vem finns vi, vilka är deras behov och vad kan vi satsa över tid för att bidra?

Läs även ”Att leda in i framtiden snarare än att släpas dit” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför behöver vi arbeta strategiskt med innovation?

– Vi har begränsade resurser. Det betyder att vi behöver välja våra innovationssatsningar med ett mått av precision. Annars sprider vi ut oss för tunt, tappar tempo och får inte tillräckligt bra resultat, säger Mattias.

Vad är innovation?

– Innovation är något nytt som kommer till användning. Det kommer jag att prata mer om på Ledarskapsdagen den 10 december.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från ditt pass?

– Jag hoppas att deltagarna både känner inspiration om möjligheter de har runt om kring sig och idéer om hur de kan agera för att komma i gång. Det bästa vore om frön sås till handling som faktiskt leder till innovativ och väsentlig hantering av samhällsutmaningar, avslutar Mattias.

Ledarskapsdagen den 10 december riktar sig till dig som arbetar med chef- och ledarskapsfrågor samt HR. Sista anmälningsdagen är den 6 december och du anmäler dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 02 december, 2021 | Senast uppdaterad: 07 december, 2021

Relaterade nyheter