Ledarskapsdagen

10 december, 2021

Varmt välkommen att ladda inför helgen tillsammans med oss genom en inspirerande eftermiddag fylld med kunskapsdelning, samtal och djupdykning i forskning med fokus på hur vi kan leda våra organisationer på ett framgångsrikt sätt in i framtiden. 

Tema: Framgångsrikt ledarskap i en gåtfull tid

Idag lever vi i en tid som kanske är mer instabil, osäker, komplex och tvetydig än någonsin tidigare. Starka skeenden som digitalisering, teknologisk utveckling, klimatkris och en nyckfull pandemi påskyndar utvecklingen av ändrade förutsättningar i vår omvärld. 

Vad krävs för att leda framgångsrikt i en allt mer oförutsägbar tid?  

En sak är säker; Vi behöver utmana våra invanda beteenden och förhållningssätt. Och vi behöver vara öppna för att testa nytt. 

Moderator: Anna Lirén i samspel med Gunnar Westling.

Målgrupp: Ledarskapsdagen riktar sig till dig som arbetar med chef- och ledarskapsfrågor samt HR.

Kostnad: 500 kr exkl. moms/person fram till och med 26 november 2021, därefter 1000 kr exkl. moms/person.

Var: Webbsändning i Zoom. Sändningslänken skickas separat någon dag innan webbsändningen.

Program Ledarskapsdagen 2021:

12.30-12.40: Incheckning och inramning

Inledning Anna Lirén i samspel med Gunnar Westling.

12.40-13.15: Digitalisering – den stora bilden

I det här föredraget tecknas en bild av digitaliseringen på en hög systemnivå. Fredrik berör både drivkrafter och konsekvenser för dagens och morgondagens arbete, organisation och samhälle. Hur stor är egentligen den omställning alla talar om? Vad och vem kommer att få det att hända?


Om Fredrik Torberger

Fredrik Torberger är chef för Kairos Futures affärsområde Citizens and societies och arbetar löpande med kommuner, regioner och idéburna organisationer. Under 2021 har Fredrik varit huvudförfattare till Sobonas rapport om digitalisering från ett samhälls-, organisations- och ledningsperspektiv.

13.15-13.20: Paus

13.20 - 13.55: Innovation i spåren av digitaliseringen

Vi vet att digitaliseringen skapar nya möjligheter, men förverkligandet av potentialen begränsas ofta av bland annat dagens it-system och verksamhetsmodeller. För att hantera motsättningarna behöver vi arbeta strategiskt med innovation. När den egna organisationen inte räcker till och ensam inte är stark behöver vi vara skickliga att bygga samarbeten. Mattias Axelson kommer i ett samtal med Gunnar Westling prata om att arbeta strategiskt med innovation och att tillsammans med andra organisationer mobilisera mot vår tids utmaningar.

 

Om Mattias Axelson
Mattias Axelson är doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation. Han leder program för ledningsgrupper vid Handelshögskolans Executive Education och forskar bland annat om hur partnerskap skapar förutsättningar för snabb anpassning. Han är rådgivare till offentliga och privata organisationer i frågor om innovation och hållbara affärer.

 

Mattias har skrivit två managementböcker: Dold potential – så skapas innovation utanför kärnaffären (2020) och Växla upp innovationskraften – skapa nya värden genom partnerskap (2014).

13.55 - 14.05: Paus

14.05 - 14.50: Samarbete är nyckeln till att lösa komplexa samhällsutmaningar

Vad krävs för att lösa alltmer komplexa problem och samhällsutmaningar? Lite överraskande kanske, visar sig goda samarbeten i team blir organisationens viktigaste resurs för att bidra till intelligenta lösningar. Genom sin forskning har Philip Runsten gått på djupet med att förstå varför vissa grupper lyckas lösa komplexa problem och andra inte.

 

Om Philip Runsten
Philip Runsten är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm där han forskar och undervisar. Hans avhandling Kollektiv förmåga – en avhandling om grupper och kunskapsintegration fick pris för "Årets HR-forskning".

14.50 - 14.55: Reflektion

14.55 - 15.00: Paus

15.00 - 15.45: Vad är det som händer där ute?

Lite under radarn sker en stor omvälvning på våra arbetsplatser runt om i världen. Någon som har koll på hur ledarskapet går från hierarkiskt till tillitsbaserat globalt är Karin Tenelius som i flera års tid lärt ut hur man får självstyrande team att fungera i praktiken. Karin kommer ge många exempel och ta upp de viktigaste nycklarna som ger inspiration till att prova i sin egen organisation.

 

Om Karin Tenelius
Karin Tenelius har arbetat praktiskt med självstyrande team och modeller för medarbetarbetarorienterade arbetssätt i mer än 20 år. Hon är grundare till Tuff Ledarskapsträning som tränar chefer och medarbetare i de förhållningssätt som ger ett mer utbrett engagemang och ansvarstagande i organisationen. Karin har också koll på vad som händer på self -management-området runt om i världen.

15.45 - 16.00: Avslutande samtal mellan Anna Lirén och Gunnar Westling

Om Gunnar Westling
Gunnar Westling, ekonomiedoktor (inriktning ledning och organisation) har arbetat med ledarutveckling i snart 20 år. Gunnar är rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi som drivs av Sobona och Handelshögskolan i Stockholm. Han leder bland annat utbildningsprogrammen Det strategiska ledarskapet och Ordförandeprogrammet för kommunala företag. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag. Han är verksam inom både privat och offentlig sektor.

 

Om Anna Lirén
Anna är anställd på Sobona och arbetar med strategisk utveckling med fokus på styrning, ledning och organisation. Anna har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta med process- och förändringsledning kopplat till strategi och ledarskap. Hon har egen chefs- och ledningserfarenhet och har varit verksam inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund och Regeringskansliet.

 

 

Vill du veta mer om programmet? Kontakta mig gärna!

Anna Lirén
Strategisk utveckling

Information

När?
2021-12-10, 12:30 - 16:00
Var?
Webbsändning
Kursledare
Anna Lirén
Pris
500 kr exkl. moms/person
Sista anmälningsdatum
2021-12-06

Registrering

Har du frågor om din anmälan?

Pia Saajakari
Administrativ chef