Per Nordenstam
  • blogginlägg
  • Sobona
  • Per Nordenstam
20 december 2022

Önskar er alla en god jul och ett gott nytt 2023!

Ännu ett intensivt år går mot sitt slut och så här års känns det naturligt att summera och reflektera. Vår omvärld har skakats om av starka krafter som förändrar världen i en hisnande takt.

Skeenden som leder till en ny global ordning och maktförskjutningar. Närmast i tid och rum har kriget i Ukraina påverkat inte bara vår världsbild utan även ställt oss och våra medlemmar inför nya frågor som inte alltid har givna svar. Vi inledde året med en lättnad i restriktioner kopplat till pandemin och vi kunde börja pusta ut efter två års krishantering. Den spirande glädjen förbyttes i oro och jag känner mig djupt berörd av den mänskliga och humanitära aspekten av Rysslands anfallskrig. Samhällsdebatten har under året även präglats av valfrågor, ekonomi- och konjunkturfrågor, inflation som inte varit så hög sedan 90-talet och skenande elpriser.

Vad blir de kommunala företagens roll i detta? Vi står här och nu i ett demokratiskt samhälle som vi tar för givet, i ett samhällskontrakt som ständigt behöver återskapas. Det är min övertygelse att de kommunala företagen har en viktig roll att spela idag och i framtiden, för människors trygghet, tillit och grundläggande behov. Hur kan vi tillsammans skapa tillit i ett samhälle där säkerhet och demokrati inte är självklarheter? Vi behöver nu – kanske ännu mer än tidigare – fokusera på frågor kopplat till vårt gemensamma samhällsbygge och hållbar utveckling. Under året har vi bland annat arbetat intensivt med frågor kopplat till innovation och ägarstyrning, två centrala strategiska områden för våra medlemmar. I början av 2023 lanserar vi en ny rapport kring ägarstyrning av kommunala bolag och under Almedalsveckan genomförde vi tillsammans med Kairos Future ett seminarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på temat. Vi har även nyligen lanserat en kunskapsplattform för innovation med syfte att stärka framtidskapaciteten hos våra medlemmar och ge dem de bästa förutsättningarna för att bidra till ett hållbart samhällsbygge, läs gärna mer om erbjudandet här.

Nya och förändrade avtal under 2022 och uppladdning inför Avtal 2023

Under året har vi hållit i och hållit ut i en fortsatt brant utvecklingskurva där 700 av 1100 medlemsföretag tagit klivet in i nya kollektivavtal från den 1 januari 2022. Dessutom har vi – och när jag säger ”vi” menar jag våra fantastiska förhandlare – informerat, utbildat och kommunicerat kring förändringarna i LAS och nya Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR (som gäller från den 1 oktober 2022, samt det nya och förändrade pensionsavtalet (från 1 januari 2023). Vi står nu redo att kliva in i avtalsrörelsen 2023. Mål och inriktning för Sobona beslutades av föreningsstyrelsen den 16 december med ambitionen att fortsätta att arbeta för en konstruktiv och framåtsyftande avtalsrörelse. Nya branschöverenskommelser ska under våren 2023 tecknas i fem branscher vars avtal löper ut den 31 mars: Energi, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, samt Besöksnäring och kulturarv. Den 30 september löper avtalet för bransch Trafik ut och den 31 oktober löper avtalet för Personlig assistans ut. Samtidigt som företagens samhällsnyttiga uppdrag fortsatt kommer att behöva utföras på ett effektivt och hållbart sätt, ser vi behov av en utformning av avtalen så att dessa stödjer framtida verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning.

Det kommer att bli en oerhört intressant avtalsrörelse, där det mer än någonsin är osäkert när det gäller på vilken nivå löneökningarna kommer att hamna de kommande åren. Inflationen skenar, räntan chockhöjs och med detta kommer också kraven på högre löneökningar. Den modell för lönebildning vi haft i Sverige sedan 90-talskrisen står inför sin första stora prövning. Den har tjänat både arbetsgivare och arbetstagare otroligt väl och gett stabilitet och stora reallöneökningar över tid. Det är vår förhoppning att modellen är fortsatt långsiktigt hållbar, hela arbetsmarknaden behöver hålla ihop och acceptera att reallöneökningar inte går att åstadkomma varje enskilt år, det viktiga är att reallöneökningar levereras över tid.

Upptäck inkluderande kompetensförsörjning

Allt fler av våra medlemmar upptäcker våra verktyg, kunskap och inspiration kring inkluderande kompetensförsörjning. Ska jag bara nämna ett av alla exempel på inspirerande samarbeten som gett effekt så blir det projektet gårdsvärdar på MKB Fastighets AB i Malmö, ett samarbete med Sobona och Arbetsförmedlingen. Det här är ett exempel på samverkan som bryter utanförskap, skapar fler jobbtillfällen och ökar tryggheten lokalt. Det är samhällsnytta i praktiken och jag blir personligen berörd av berättelsen och stolt över Sobonas del i detta, se gärna filmen och sprid budskapet: Tillsammans kan vi skapa förändring!

Vår nya framtidsstrategi

Den accelererande förändringstakten i vår omvärld ställer nya krav på alla organisationer, så även på oss. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där managementmodeller som grundar sig på mål- och resultatstyrning baserade på en förutsägbar och linjär utveckling i omvärlden inte längre är anpassade för att hantera dagens komplexa och snabbföränderliga omvärld. Organisationer och verksamheter behöver vara agila för att ständigt kunna möta den förändrade verkligheten. Med detta som utgångsläge har vi under året som gått arbetat fram Sobonas nya strategi som tar avstamp i en uppgraderad syn på ledarskap, läs gärna min tidigare blogg från den 30 november här: Med ny strategi som tydliggör Sobonas framtidsresa känner jag mig trygg och stolt och har stor tillförsikt inför kommande år.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Per Nordenstam

VD

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 20 december, 2022 | Senast uppdaterad: 13 maj, 2024

Relaterat innehåll