Per Nordenstam

Ny strategi för Sobona

Den 23 november fattade bolagsstyrelsen beslut om en ny framtidsstrategi för Sobona som jag kommer att beskriva lite närmare nedan. Jag är stolt över att vi nu har en strategisk inriktning som är mer anpassad efter den omvärld vi lever i.

Vår nya framtidsstrategi: Världen kännetecknas av en accelererande förändringstakt och det ställer nya krav på organisationer att kontinuerligt hålla sig uppdaterade på vad som sker runt omkring oss och hur det påverkar oss. Vi befinner oss i ett paradigmskifte där managementmodeller som grundar sig på mål- och resultatstyrning baserade på en förutsägbar och linjär utveckling i omvärlden inte längre är anpassade för att hantera dagens komplexa och snabbföränderliga omvärld. Organisationer och verksamheter behöver vara agila för att ständigt kunna möta den förändrade verkligheten. Med detta som utgångsläge har vi under året som gått arbetat fram den nya strategin som tar avstamp i nya sätt att förhålla sig till omvärlden som präglas av VOKA – en akronym som beskriver vår värld väldigt väl, på svenska lyder den så här i korthet:

V – Volatilt: Allt rör sig snabbare, instabilt och i skiftande/otydligare mönster

O – Osäkert: Vi kan inte alltid utgå från det som har varit för att förutspå framtiden

K – Komplext: Allt påverkar vartannat i allt mer komplexa kedjor, exempelvis accelererande teknikutveckling, ekologi, politik och samhälle.

A – Ambivalent: Det mesta är tvetydigt och det är svårare att se samband mellan orsak och verkan.


Vår vision

Med visionen vill vi visa att vi är en aktör som bidrar till samhällsutvecklingen. Sobonas vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Vårt syfte
Sobonas syfte är att i rollen som arbetsgivarorganisation skapa ökad framtidskapacitet hos medlemsföretagen och att vara en tydlig röst för de kommunala företagen.

Vår identitet
Sobona är arbetsgivarorganisationen för de kommunala företagen. Affärsmässig samhällsnytta är vår bärande identitet. Vi uttrycker identiteten genom att vara:

  • En kraft i utvecklingen mot framtidens partsmodell och arbetsgivarroll
  • En röst som levandegör syftet med den affärsmässiga samhällsnyttan
  • Ett nav inom ekosystem med relevanta aktörer som stärker den affärsmässiga samhällsnyttan.

Vårt uppdrag
Sobona levererar en kontinuerligt ökande upplevd nytta för medlemmar och ägare genom att:

  • Bidra till utvecklingen av den svenska partsmodellen.
  • Förhandla fram konkurrenskraftiga, centrala kollektivavtal med framtidsberedskap.
  • Stärka medlemmarna i en alltmer komplex arbetsgivarroll.
  • Agera för en hållbar utveckling av den affärsmässiga samhällsnyttan.
  • Opinionsbilda i de kommunala företagens intressen.

Vår position
Kommuner och regioner har organiserat flera av sina verksamheter i bolag och andra associationsformer. Sobona har i och med relationen till SKR en unik
position då vi kan erbjuda möjligheten till en sammanhållen syn på arbetsgivarfrågor och ägarstyrningsfrågor i de kommunala företagen.
Relationen till SKR präglar Sobonas arbete och utgör en gemensam kraft i utvecklingen av välfärden och den affärsmässiga samhällsnyttan. Sobonas föreningsstyrelse utgörs av ledamöter utsedda av SKR. Sobona AB är helt medlemsstyrd och bolagsstyrelsen utgörs av vd:ar från medlemsföretagen, vilket innebär ett starkt medlemsinflytande.

Sobona är det självklara valet av arbetsgivarorganisation för de kommunala företagen.

  • Sobona levererar en kontinuerligt ökande upplevd nytta för medlemmar och ägare.
  • Sobona är en välkänd röst för de kommunala företagen och deras affärsmässiga samhällsnytta.

Strategisk navigering

För alla medarbetare på Sobona innebär den nya strategin också en navigeringsplan som präglas av både planering och agila arbetssätt. Det kräver delvis helt nya förhållningssätt som präglas av hög grad av tillit och distribuerat ledarskap. Vi har redan påbörjat resan med roller och ansvar som ger ett beslutsfattande som hamnar närmare dem vi ska skapa nytta för, det vill säga er medlemmar.

Hur låter Sobona? Premiär för nya Sobonapodden

Jag hoppas kunna fördjupa mina tankar kring strategi och ledarskap framöver i vår nystartade podcast som lanseras den här veckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.! Först ut är John Nilsson (förhandlingschef) och Sofia Lundevall (förhandlare) som guidar oss i utmaningar och förutsättningar inför avtalsrörelsen 2023, missa inte det! I kommande avsnitt kommer vi att prata om ämnen som ligger oss varmt om hjärtat: Innovation, omställning, mikromeriter, vad attraherar framtidens medarbetare och mycket annat. Följ oss gärna här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Per Nordenstam, vd på Sobona

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 30 november, 2022 | Senast uppdaterad: 20 december, 2023

Relaterat innehåll