Anna Lirén, Strategisk utveckling och ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi på Sobona
  • blogginlägg
  • Digitalisering
  • Ledarskap
  • Samhällsbygge 2030
  • Hållbarhet
17 december 2021

Framgångsrikt ledarskap i en gåtfull tid – främja innovation, god samarbetsförmåga och agila arbetssätt

Ett förhållningssätt i den här gåtfull tiden, handlar om att göra sig själv och sin organisation medveten och förberedd genom att skapa ett system som präglas av robusthet och resiliens när det rör på sig runt omkring. Vi behöver ha fokus på ett långsiktigt och strategiskt ledningsengagemang, skapa förutsättningar så att alla medarbetare kan vara medvetna och medskapande.

Vadå gåtfull tid?
Jo, vi lever i en tid som kanske är mer instabil, osäker, komplex och tvetydig än någonsin tidigare. Starka skeenden eller så kallade megatrender som exempelvis teknologisk utveckling, klimatkris, stora demografiska utmaningar, ett allt mer polariserat samhällsklimat, och en nyckfull pandemi påskyndar utvecklingen av ändrade förutsättningar i vår omvärld. Och dessutom rör det på sig snabbt.Och det här speglas nästan alltid tillbaka i våra verksamheter inte minst när det rör behoven hos dem vi finns till för så som medborgare, kunder eller medlemmar.

Alla de här faktorerna kan skapa kriser på olika sätt och samtidigt kan de ligga som grund för viktig förnyelse och innovation. Det är här som ledarskapet kommer in. Det kan kännas rätt vilset att som ledare förhålla sig till den här gåtfulla tillvaron. Och det är helt okej. Samtidigt är det viktigt att vi som ledare inte väntar in och betraktar vad det är som sker runt omkring oss genom att enbart lära av andra, för då finns det en risk att vi hamnar på efterkälken. Istället behöver vi bygga in lärandet i våra egna organisationers mikrosystem och aktivt skaffa oss kunskap samt omfamna mod och nyfikenhet att kliva in i osäkra och komplexa sammanhang.

Ett förhållningssätt i den här gåtfulla tiden, handlar om att göra sig själv och sin organisation medveten och förberedd genom att skapa ett system som präglas av robusthet och resiliens när det rör på sig runt omkring. Vi behöver ha fokus på ett långsiktigt och strategiskt ledningsengagemang, skapa förutsättningar så att alla medarbetare kan vara medvetna och medskapande. Vi behöver testa oss fram och ibland tillåta oss att göra misstag för att lära oss och på så vis göra konkreta förflyttningar framåt.

En fallgrop kan vara att vi försöker göra det oförutsägbara mer förutsägbart genom att försöka ta kontroll och ta fram nya detaljplaner. Vilket jag skulle vilja hävda är helt fel väg att gå. Främja istället innovation, god samarbetsförmåga och agila arbetssätt för att fortsätta erbjuda värdeskapande och hållbara leveranser till dem vi finns till för. Och det gäller förstås även på lång sikt genom att vi arbetar för ett samhälle som präglas av hållbar utveckling.

Nu lanserar vi rapporten Leda för digital transformation Öppnas i nytt fönster. där vi gör ett nedslag i den digitala transformationen, som är en av de stora skeenden vi befinner oss i och som i allra högsta grad rör den stora samhällsutmaningen hållbar utveckling. I rapporten kan du läsa mer om hur du som ledare och ni som ledningsgrupp kan verka för att organisationen kan bli mer robust och resilient i en gåtfull tid.


/ Anna Lirén, Strategisk utveckling och ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi på Sobona.


Läs mer:

Populärt just nu

Publicerad: 17 december, 2021 | Senast uppdaterad: 20 december, 2021

Relaterade nyheter