dator och block
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
30 oktober 2023

Omfattande regelförnyelse hos Arbetsmiljöverket – vad innebär det för Sobonas medlemmar?

Arbetsmiljöverket har genomgått en omfattande regelförnyelse med syfte att förenkla och modernisera sina föreskrifter. Regelförnyelsen träder i kraft 1 januari 2025. Vi har pratat med Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona, för att få en djupare förståelse av denna regelomstrukturering och vad den innebär för Sobonas medlemmar.

I takt med att arbetslivet kontinuerligt förändras, strävar Arbetsmiljöverket efter att uppdatera och förenkla sina regler. Med en ny, förenklad struktur och digitaliserade format, siktar myndigheten på att göra reglerna mer tillgängliga och förståeliga för alla berörda parter.

Berätta lite kortfattat, vad är det för nya regelförnyelser?

– Alla Arbetsmiljöverkets föreskrifter, alltså regler, har strukturerats om i en ny ordning. 67 föreskriftshäften (AFS:ar) har blivit 15 i den nya strukturen. Självklart blir de större och mer omfattande men ett syfte är att det tydligare visar vem som har arbetsmiljöansvar. Även ett digitaliserat format och därmed sökfunktion har utvecklats, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona.

Arbetsmiljöverket har gjort en översyn av de allmänna råden och placerat dem direkt efter den paragraf som de hör till. Det är framför allt arbetsmiljökraven som ställs på byggherren som skärps för övrigt har eftersträvats att kravnivån ska vara den samma som i dagsläget.

Varför har man gjort omstruktureringen?

– Arbetsmiljöverket har gjort regelförnyelsen för att öka tillgängligheten och förståelsen av reglerna. Även det språkliga har uppdaterats och moderniserats för att få det enhetligare. När det gäller arbetsmiljöreglerna för byggherren har de skärpts med syfte att i ännu större omfattning minska riskerna för olyckor och sjukdomar kopplat till arbetet på byggarbetsplatser.

Vad behöver Sobonas medlemmar tänka på?

– Som Arbetsmiljöverket också skriver på sin webbplats, behöver alla som omfattas av reglerna bekanta sig med och lära sig den nya strukturen. De som har dokumenterade rutiner för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, behöver uppdatera hänvisningar till föreskrifter och paragrafer. Har man stöd- och vägledningsmaterial, till exempel checklistor, behöver hänvisningar till föreskrifter och paragrafer uppdateras. De som axlar ansvaret som byggherrar behöver sätta sig in i de utökade kraven, avslutar Ann-Charlotte.

Arbetsmiljöverket håller två webbinarier om regelförnyelsen:

  • 9 november handlar det om regelförnyelsen i sin helhet
  • 16 november handlar det om de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Du kan läsa mer om webbinarierna och anmäla dig via Arbetsmiljöverkets kalendarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ann-Charlotte Rand

Arbetsmiljöstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 30 oktober, 2023 | Senast uppdaterad: 03 november, 2023

Relaterat innehåll