Ann-Charlotte Rand
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
  • Arbetsrätt
21 december 2023

Framgångar och bakslag inom arbetsmiljöområdet 2023

När jag nu sitter och skriver på min sista blogg för i år och reflekterar över året som gått, tänker jag både på de framsteg som gjorts inom arbetsmiljöområdet och på de allvarliga utmaningar vi fortfarande står inför.

Året 2023 går mot sitt slut

Positiva steg inom arbetsmiljö
Under året har många bra saker gjorts inom arbetsmiljöområdet. AFA-finansierad forskning har kastat ljus över viktiga aspekter, Arbetsmiljöverket har spikat regelförnyelsen och Arbetsmarknadsdepartementet har fortsatt arbetet med arbetsmiljöstrategin. Suntarbetsliv har framgångsrikt genomfört digitala konferenser om friskfaktorer som engagerat och involverat massor av deltagare. Arbetsmiljö står högt på mångas agendor. Kloka arbetsgivare vet att om medarbetarna trivs, känner sig trygga och blir sedda så är det lönsamt för verksamheten på många sätt. I den medlemsundersökning vi gjort på Sobona visade det sig att ökad kunskap inom arbetsmiljö står högt upp på mångas lista.

Arbetsplatsolyckor och förebyggande åtgärder
Tyvärr präglades förra veckan av sorg och förlust när flera människor miste livet i samband med att de utfört sitt arbete. Vi tänker på alla anhöriga, vänner och kollegor som mist någon i en arbetsplatsolycka. Vi bör alla reflektera över vad som brister och vem som kan göra mer för att säkerställa arbetsmiljön. Jag tänker på alla som har arbetsmiljöansvar och hoppas att de får alla förutsättningar som de behöver för att bedriva ett effektivt förebyggande arbetssätt.

Oanmälda inspektioner i riskfyllda miljöer
Arbetsmiljöverket är den myndighet som ställer krav och kontrollerar efterlevnaden av att alla verksamheter i Sverige bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De har nu signalerat att de kommer göra fler oanmälda inspektioner. Framför allt kommer Arbetsmiljöverket att sikta in sig på arbetsplatser där de största riskerna finns. Syftet är att försöka hitta brister i arbetsmiljöarbetet så att arbetsmiljöolyckor förebyggs i ännu större utsträckning.

Hotad trygghet
De kriminella och hotfulla aktiviteterna mot företag och verksamheter är hot som vilar tungt över oss. Vi pratar om den otillåtna påverkan, digitala aggressionerna och arbetslivskriminaliteten. En uppmaning är att aktivt riskbedöma dessa hot, prata om det på arbetsplatsen och öka den gemensamma kunskapen för att alla ska känna sig trygga i hur man ska agera.

Den viktiga återhämtningen
Jag var nyligen på studiebesök på Stressforskningsinstitutet. I presentationerna framkom bland annat att återhämtning är en viktig nyckel för vår hälsa. Det handlar både om att hitta möjligheter samt få förutsättningar att återhämta sig under arbetsdagen men också att återhämta sig mellan arbetspassen. På Suntarbetsliv finns en Forskning på 5 om just återhämtning.

Jul- och nyår
När vi nu går mot jul och nyårshelgerna kan många ta ut ledigheter och få en välförtjänt vila, men inom välfärdsbranscherna jobbar många på som alltid. Vi håller tummarna för att det blir så lugna och fina helgdagar som möjligt för alla och så ser vi fram emot ett nytt år med nya spännande utmaningar och möjligheter.

Önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg på Sobona

Ann-Charlotte Rand

Arbetsmiljöstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 21 december, 2023 | Senast uppdaterad: 21 december, 2023

Relaterat innehåll