Ann-Charlotte Rand
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
01 november 2023

Att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen: En personlig reflektion

Arbetsmiljöstrategen Ann-Charlotte Rand bloggar om psykisk ohälsa.

De flesta arbetsgivare har säkert en ambition att skapa en arbetsmiljö som främjar både produktivitet och välbefinnande. En utmanande del av detta är att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Att vara stödjande i arbetstagarnas mentala hälsoutmaningar och fånga upp det i tid för att så långt som möjligt förebygga sjukskrivningar är viktigt. En del psykisk ohälsa ligger självklart utanför arbetsgivarens möjlighet att hjälpa till med, men är det till exempel kopplat till arbetsbelastning, mobbning eller utfrysning är det absolut inom arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

I början av året presenterade Arbetsmiljöverket en rapport* där det framkom att drygt 700 personer dör varje år av jobbstress. Det framkom också att forskning visar på att var 20:e självmord har samband med arbetsrelaterad mobbning.

Mycket skrivs och forskas inom detta ämne och nedan har jag samlat några av mina reflektioner över vad arbetsgivaren kan göra:

Öppen kommunikation

Att skapa en plats där anställda känner sig trygga att tala om sina mentala utmaningar kan vara avgörande. Det handlar inte bara om att prata om arbetsrelaterad stress, utan att skapa en kultur där psykisk ohälsa inte ses som ett tabuämne. Som arbetsgivare är det viktigt att bana vägen för sådana samtal och visa omsorg om arbetstagarnas välbefinnande.

Stöd och resurser

Erbjud stöd och resurser för mental hälsa, i form av tillgång till terapi eller rådgivning. Även flexibla arbetstider och arbetsplatser kan ge arbetstagarna möjligheter att hantera sina mentala utmaningar utan att riskera sina karriärer.

Utbildning och medvetenhet

Att utbilda alla i verksamheten om vad psykisk ohälsa är, kan hjälpa till att minska laddningen kring ämnet. Ju mer vi förstår, desto bättre kan vi stödja varandra.

Flexibilitet och tålamod

En arbetsgivare och en arbetsplats som är flexibel och tålmodig kan i detta sammanhang vara värdefullt. Att hantera psykisk ohälsa är inte alltid enkelt. Det kräver tålamod att stötta arbetstagarna i deras resa. Det handlar om att vara där för dem när de behöver det, att anpassa arbetsmiljön och kanske även arbetsuppgifterna för att möta deras behov.

Allt att vinna

För en arbetsgivare kan det vara en kontinuerlig process att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Det kräver tid, medkänsla, öppenhet och ett åtagande som gör skillnad. När vi ser varandra som människor med komplexa liv och känslor, kan vi skapa en arbetsplats där alla trivs och kan blomstra.

Jag hoppas att mina personliga reflektioner kan inspirera till att skapa en stödjande arbetsmiljö som stärker den psykiska hälsan. Det är en utmaning, men det är en utmaning som är värd att anta.

En liten film som beskriver begreppen - Vad är psykisk hälsa? - YouTube Länk till annan webbplats.

På återhörande!

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg på Sobona

*Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet - Arbetsmiljöverket (av.se) Länk till annan webbplats.

Ann-Charlotte Rand

Arbetsmiljöstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 01 november, 2023 | Senast uppdaterad: 01 november, 2023

Relaterat innehåll