Rundabordsamtal med minister.
  • nyhet
  • Sobona
  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmiljö
15 september 2023

Nyinstiftat välfärdsråd startar dialog med regeringen

SKR, Sobona och fackförbunden inom kommuner och regioner bildade den 1 september Välfärdens partsråd. Rådet ska hantera strategiskt viktiga frågor för kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

− Bristen på rätt kompetens inom de samhällsviktiga yrkena i kommuner och regioner är en ödesfråga. Välfärdens partsråd startar idag en dialog med regeringen om vikten av gemensamma lösningar för att möta kompetensutmaningen i välfärdens verksamheter, säger Caroline Olsson, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Välfärdens partsråd träffar den 15 september äldreminister Anna Tenje och jämställdhetsminister Paulina Brandberg för att intensifiera diskussionen om en långsiktig strategi för att trygga välfärden framåt. Rundabordssamtalet sker på initiativ av Kansliet för hållbart arbetsliv.

Under fredagens rundabordssamtal kommer Välfärdens partsråd att lyfta fram två avgörande satsningar som parterna gör tillsammans. Dels att Heltidsarbete ska bli norm även i välfärden, dels en satsning på friskfaktorer, som omfattar drygt 100 miljoner kronor.

− Ingen enskild part kommer att kunna lösa välfärdens kompetensförsörjningsutmaning. Vi vill ha ett trepartsarbete där även staten fullföljer sin del av ansvaret. Arbetsgivare, fackförbund och staten måste dra åt samma håll för att tillsammans hitta kraftfulla lösningar på ett väldigt angeläget problem säger Caroline Olsson.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna inom kommuner och regioner är överens om att en grundläggande strategi är att öka sysselsättningsgraden för de 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner. Fler personer behöver arbeta mer och längre. Nyligen undertecknade parterna en historiskt bred överenskommelse om pensioner, omställning och arbetsmiljö

− Glädjande nog ser vi att andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner ökar - och i allt högre takt. Välfärden behöver också satsa på hälsa och jobba med friskfaktorer i stället för att betala för ohälsa, säger Caroline Olsson.

Fakta Välfärdens partsråd (VPR)

Fack och arbetsgivare i den kommunala sektorn har höjt ambitionerna för det partsgemensamma arbetet och skapat Välfärdens partsråd.

Syftet med att Välfärdens partsråd är att främja en effektiv partsdialog om övergripande och strategiskt viktiga frågor på arbetsmarknaden, exempelvis kompetensförsörjning

VPR kommer bland annat att:

  • föra dialog om befintliga överenskommelse om exempelvis pensioner, omställning och arbetsmiljö
  • föra en utvecklingsdialog med partsägda organisationer
  • säkerställa att partsgemensamma arbetsgrupper och beredningsgrupper får bra förutsättningar att utföra sina uppdrag samt att strukturerad återkoppling sker
  • säkerställa informationsutbyte mellan gemensamma partsarenor och organisationernas representanter i dessa

Välfärdens partsråd är även referensgrupp till Kansliet för hållbart arbetsliv, för den kommunala sektorn och kommer att föra en trepartsdialog med dem om ökat arbetskraftsdeltagande för arbetssökande med välfärdsutbildning och erfarenhet från arbete i välfärdssektorn

John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 15 september, 2023 | Senast uppdaterad: 15 september, 2023

Relaterat innehåll