väntsal flygplats
 • nyhet
 • Flygplatser
 • Krisberedskap
 • Opinion
05 juli 2023

Remissvar: Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet - för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3)

Sobona välkomnar utredningen och stödjer dess förslag i hög utsträckning. Utredningens förslag, med vissa justeringar, bör implementeras inom kort eftersom läget för de regionala flygplatserna är akut.

Vid de stora skogsbränderna och under pandemin var flygplatserna nyckelspelare. Likaså är de oerhört viktiga ur ett beredskapsperspektiv kopplat till det säkerhetspolitiska läget. Det finns med andra ord en stor samhällsnytta och ett allmänintresse kopplat till de regionala flygplatserna, samtidigt är de ekonomiska förutsättningarna bland svenska regionala flygplatser mycket ansträngd och där majoriteten, liksom annan infrastruktur, går med ett kontinuerligt underskott. En av statens uppgifter är att säkerställa viktig fungerande samhällsnytta, framför allt den som inte kan bära sig själv ekonomiskt. Därför är det angeläget att staten tar ett större ansvar för de regionala flygplatserna.

Nedan följer en sammanfattning av Sobonas synpunkter på utredningens förslag:

 • Staten behöver ta ett ökat ekonomiskt ansvar för flygplatssystemet. Utredningens förslag om ett utökat statligt ekonomiskt stöd till de flygplatser som har beredskap och trafikplikt behöver genomföras skyndsamt. Det ekonomiska stödet måste därutöver indexuppräknas
 • Vi anser att både trafikplikt och beredskap är nationellt lika viktiga, därför är det enda rimliga att den statliga ersättningen ska ligga på samma nivå både för flygplatser med trafikplikt och med beredskap
 • Samtliga flygplatser med allmän trafikplikt och/eller beredskap bör ersättas med maximalt 75 procent av flygplatsens underskott av sin verksamhetDet saknas tydliga kriterier för vilka flygplatser som föreslås ingå i basutbudet eller ej
 • En förändring av basutbudet bör ske samtidigt för alla berörda flygplatser och genomföras så snart som möjligt
 • Det är mycket positivt att utredaren föreslår fler beredskapsflygplatser och ett ökat statligt stöd
 • Det saknas kriterier bakom valet av beredskapsflygplatser, vilket rimmar illa med de behov beredskapsflygplatserna ska fylla
 • För att säkerställa beredskap i hela landet, under fred, kris och krig, behövs det minst en beredskapsflygplats i varje region
 • Vi välkomnar utredarens förslag vad gäller fossilfrihet och infrastruktur för framtidens drivmedel
 • Vi stödjer förslaget vad gäller tillsättandet av en bränslekommission

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 05 juli, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll