Två glada personer vid ett bord.
  • Nyhet
  • Innovation
27 mars 2023

Innovationsledning för välfärdens ledare

Den 24 mars lanserade Adda och SKR en ny utbildning i innovationsledning för välfärdens ledare.

Ta del av inspelningen från sändningen och lyssna till en timmes samtal om hur offentlig sektor bör skapa kraft för innovation, vikten av att stärka ledarskapet och främja en utvecklad innovationskultur i välfärden.

Mer information om utbildningen Innovationsledning

Tips: Box3 - Praktiska instruktioner för innovation när det passar dig

Vi behöver öka takten och tempot för det innovationsarbete som görs – och det som behöver göras. Därför stöttar Sobona de kommunala företagen genom att erbjuda Box3, en videobaserad kunskapsplattform som ska hjälpa till att få innovation att hända rent praktiskt, på ett systematiskt sätt. Box3 ger ledningsgrupper, innovationsledare och verksamhetsutvecklare tydliga instruktioner kring det praktiska arbetet med att bygga upp ett innovationssystem i organisationen.

Populärt just nu

Publicerad: 27 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 03 augusti, 2023

Relaterat innehåll