Brandmän plockar ihop material
  • Nyhet
  • Räddningstjänst
  • Krisberedskap
03 mars 2023

Välkommet besked om räddningstjänst under höjd beredskap

MSB:s besked om dimensionering och civilplikt för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap är välkommet. SKR och Sobona har länge efterfrågat anvisningar och stöd till kommunerna.

MSB föreslår att kommunal räddningstjänsts utryckande personal i krig behöver minst fördubblas, det vill säga att ytterligare cirka 16 000 personer tillförs, samt att detta till stor del behöver ske med civilplikt.

− Sobona delar MSB:s bedömning att de kommunala räddningstjänsterna behöver tillföras personal, både genom direktinskrivning och mönstring av civilpliktiga. När den lokala planeringen och analysen för höjd beredskap görs kan det visa sig att ytterligare personer behövs. Civilplikt kommer troligen behövas även till andra verksamheter i kommuner och regioner, exempelvis för storskalig utrymning och inkvartering, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

MSB lyfter också att kommunerna behöver tillföras resurser, materiel, kompetens och finansiering. I uppbyggnaden av förmågan anser SKR att det är viktigt att ha en hög förmåga lokalt och med utökad förmåga i områden med särskild hotbild. Eventuella behov av förstärkningsresurser och specialkompetens bör i första hand organiseras i samarbete mellan de kommunala räddningstjänstorganisationerna i länen.

− Det är nu viktigt att regeringen hanterar MSB:s förslag skyndsamt och fattar nödvändiga beslut, så att kommunerna snarast får förutsättningar att bygga upp förmågan för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap, säger Per Nordenstam.

Per Nordenstam

VD

Populärt just nu

Publicerad: 03 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll