gamla brandmanshjälmar
  • nyhet
  • Avtal 2024
  • Räddningstjänst
06 februari 2024

Avtalsförhandlingar för beredskapsbrandmän har påbörjats

Sobona och SKR har växlat yrkanden med Kommunal, Vision och BRF inför vårens avtalsförhandlingar för omkring 10 000 beredskapsbrandmän. Det nuvarande avtalet, RiB 22, löper ut den 30 april.

Sobona och SKR har mottagit uppsägningar av det nuvarande avtalet från samtliga berörda fackliga organisationer. Kommunal och Brandmännens riksförbund (BRF) har inkommit med yrkanden inför förhandlingarna om ett nytt avtal. Närmast träffar SKR och Sobona de fackliga organisationerna för att gå igenom de yrkanden som parterna framför i förhandlingarna.

Kollektivavtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 22), mellan SKR och Sobona å den ena sidan samt Kommunal, BRF och Vision å den andra, löper från 1 maj 2022 till 30 april 2024. Förhandlingarna om ett nytt avtal berör omkring 10 000 beredskapsbrandmän och ambitionen är att ett nytt avtal ska tecknas i samband med avtalsperiodens slut och träda i kraft 1 maj 2024.

Fakta

Avtalsförhandlingarna under våren 2024 rör de stora avtalen (HÖK, som förhandlas tillsammans med SKR) med Kommunal, Vårdförbundet, Sveriges Lärare, Sveriges Läkarförbund, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Film och Scenkonst) samt AkademikerAlliansen, (16 Saco-anslutna förbund). Det berör branscherna Hälsa, vård och omsorg, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst och Utbildning.

Sobona förhandlar även med tjänstemännen för 5 branschöverenskommelser inom branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser samt Vatten och miljö
De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars 2024, med undantag av avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen, som är ett tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning. Avtalet förhandlas därmed under fredsplikt.

Avtalsförhandlingarna rör sammanlagt omkring 1,2 miljoner medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 06 februari, 2024 | Senast uppdaterad: 06 februari, 2024

Relaterat innehåll