Ulf Olsson (S) föreningsstyrelsens ordförande och Sten Nordin (M) föreningsstyrelsens vice ordförande.
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Krisberedskap
26 oktober 2023

Krislägesavtalet aktiveras i Sölvesborg

Sobona och SKR aktiverar krislägesavtalet i Sölvesborgs kommun. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen i samband med sanering av ett oljeutsläpp.

I söndags gick en passagerarfärja på grund utanför Blekinges kust. Arbetet med att sanera oljeutsläppet är omfattande och Sölvesborgs kommun har samordningsansvar för saneringsarbetet. Det akuta krisläget påverkar allvarligt kommunens möjligheter att säkra bemanningen i samband med saneringsarbetet.

– Sölvesborgs kommun har uttömt alla möjligheter att säkra bemanningen av kvalificerad personal i saneringsarbetet inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. I enlighet med kommunens begäran väljer vi därför att, att aktivera krislägesavtalet med omedelbar verkan, säger Ulf Olsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) .

I krislägesavtalet höjs det ordinarie arbetstidsmåttet till 48 timmar per vecka. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas dit de bäst behövs.

– Med krislägesavtalet går det att ta ut mer arbetstid under en period och det innebär en högre belastning på medarbetarna. För att kompensera den utvidgade arbetsskyldigheten är ersättningsnivåerna högre, säger Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i SKR:s förhandlingsdelegation .

Fakta

  • Krislägesavtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Avtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
  • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

 

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 26 oktober, 2023 | Senast uppdaterad: 26 oktober, 2023

Relaterade nyheter