Anna Lirén och Gunnar Westling.
  • Nyhet
  • Ledarskap
  • Kommunala företagens ledarskapsakademi
02 mars 2023

Svar på ett uttalat behov i kommunala företag – skräddarsytt utbildningsprogram för HR-ansvariga

Utvecklande HR är ett utbildningsprogram för HR-ansvariga och erbjuds inom ramen för Kommunala företagens ledarskapsakademi i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education. Rektor Gunnar Westling och Sobonas Anna Lirén, som är ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi, uppmuntrar nu vd:ar i de kommunala företagen att rekommendera utbildningen till medarbetare med HR-ansvar.

– Vi vill uppmuntra dig som vd eller motsvarande att rekommendera medarbetare med HR-ansvar, i din verksamhet, att anmäla sig till programmet Utvecklande HR som startar den 17 april, säger Gunnar Westling, rektor för Kommunala företagens ledarskapsakademi.

– Utbildningsprogrammet har skapats utifrån ett tydligt och uttalat behov, som vi fångat upp i dialog med vd:ar, förbundsdirektörer samt HR-ansvariga i kommunala företag. Bland de utmaningar som tydligast uttrycktes, av såväl vd/förbundschef som HR-ansvariga, var strategisk kompetensförsörjning. Denna fråga får därför stor plats i programmet, säger Anna Lirén, ansvarig för Kommunala företagens ledarskapsakademi på Sobona.

Utbildningsprogrammet som integrerar HR med verksamhetens strategiska styrning och utveckling

Programmet syftar till att integrera HR med det strategiska arbetet i verksamheten genom fördjupad kunskap inom strategi, ledning, styrning och processer med målsättningen att HR ska vara en strategisk partner i verksamheten.

– Bland Sobonas medlemsföretag finns många verksamheter som inte har en egen HR-funktion. Hos vissa medlemmar är det den högsta chefen som bär HR-ansvaret och i andra verksamheter hanteras HR-frågor av en HR-strateg eller motsvarande, säger Anna Lirén.

– Vår utgångspunkt är att Utvecklande HR ska vara till stor nytta för den medarbetare som axlar rollen likväl som för verksamheten i sin helhet. Som ett exempel på hur programmet arbetar med att integrera HR med det strategiska arbetet i verksamheten, får varje deltagare arbeta med ett eget case om strategiska vägval, som är aktuella utifrån den egna verksamhetens behov. Givetvis riktar sig även Utvecklande HR till de som arbetar inom en större HR-funktion, förklarar Gunnar Westling.

Flera kunniga experter och forskare

Ulrika Tillberg Luckey, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, är programledare för Utvecklande HR. Hon har drygt 25 års erfarenhet av att utveckla chefer och ledare genom handledning och coachning, ledningsgrupper i teamutvecklingsprocesser och stöd till organisationer och företag som befinner sig i stora, komplexa förändringsprocesser. Ulrika brinner för samskapande utvecklingsarbete, förändringsarbete och facilitering, vilket i sin tur präglar utbildningsprogrammets metodik och sammanhang.

Som nyckelfakultet i programmet finns bland andra Pär Åhlström, professor med inriktning på operations management vid Handelshögskolan i Stockholm och en av dem som är bland Sveriges mest kunniga personer när det gäller processutveckling. Vidare kan också nämnas docent Pernilla Bolander, vars forskning är inriktad på bland annat rekrytering och hur man kan attrahera talanger, samt Niclas Hellman, t f professor i finansiering och redovisning, som utsågs till Handelshögskolans bästa lärare 2022.

Programfakta och datum att hålla koll på

Årets programstart sker den 17 april 2023.

Vi kombinerar fysisk närvaro med digitala verktyg. Våra internat sker på Handelshögskolans kursgård Kämpasten i Sigtuna. Programmets upplägg är anpassat för HR-ansvariga som agerar som så kallade ”enmansorkestrar” där de kan vara svårt att lämna verksamheten för fysisk närvaro på Kursgård vid flera tillfällen.

Programmet omfattar sju programdagar varav fem dagar sker på internat där vi ses fysiskt och två dagar, uppdelat på halvdagar, sker digitalt.

  • Introduktion: 17 april 2023 Digitalt
  • Modul 1, 11-12 maj 2023: Kämpasten
  • Modul 2, 22 maj, 8 juni, 22 aug 2023: Digitalt
  • Modul 3, 4-6 sept 2023: Kämpasten

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor

Kari Anne Gransäter, Karianne.Gransater@exedsse.se; 08-586 174 37

Anna Lirén, anna.liren@sobona.se; 072-564 79 31

Gunnar Westling, gunnar.westling@exedsse.se; 070-717 47 82

Populärt just nu

Publicerad: 02 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 03 augusti, 2023

Relaterat innehåll