Panelsamtal under Sobonadagarna 2022.
  • Nyhet
  • Sobonadagarna
15 februari 2023

Reflekterande panelsamtal under Sobonadagarna 2022 i Gävle

Frågor om välfärdsbrottslighet och säkerhetsfrågor blir allt viktigare. Men vad händer med oss människor, organisationer och ledarskap i oroliga tider? Och vilka förutsättningar finns för att göra något klokt och bra?

Christian Schwarts är vd på Mölndal Energi Länk till annan webbplats., branschrådsordförande för Sobonas branchråd Energi, ordförande för Sobonas bolagsstyrelse och ledamot i Energiföretagen Sveriges valberedning.

Christian menar att det inte finns någon väg tillbaka, utan digitaliseringen är vägen framåt.

– De kommunala företagen har en stor utmaning i att kunna fortsätta leverera välfärd till medborgarna. Tillit är viktigt och den måste vi ha i åtanke, förklarar Christian.

– Kompetensförsörjningen är en fortsatt stor utmaning. Vi är “overeducated” and “underskilled”; det är en bit kvar till det livslånga lärandet, säger Christian.

– Jag tror vi ska vara mer nyfikna på framtiden och hur vi kan forma den, i stället för att vara rädda för framtiden, menar Christian.

Gunnar Westling är ekonomie doktor med inriktning ledning och organisation och rektor för de Kommunala företagens ledarskapsakademi.

Gunnar har arbetat med ledarutveckling i över 20 år. Som forskare har Gunnar fokuserat på ledarskap och lärande vid innovationsarbete och i komplexa utvecklingsuppdrag.

Gunnar bjuder på intressanta reflektioner utifrån hans speciella relation till medlemmarna.

– Ska vi prata om framtiden eller ska vi göra framtiden, frågar sig Gunnar.

– Det finns många komplexa utmaningar som behöver lösas och vi behöver kombinera verktyg för att lösa dem, säger Gunnar.

Christina Kiernan är samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Christina är jurist i grunden och har lång och bred erfarenhet av brottsförebyggande arbete och samverkan mellan olika myndigheter och aktörer.

Hon kommer närmast från Stockholms stad där hon var stadens samordnare mot våldsbejakande extremism och innan dess arbetade hon närmare tio år som verksamhetsexpert avseende unga lagöverträdare, avhopparverksamhet och våldsbejakande extremism vid Polismyndigheten.

– Tilliten i välfärdssystemet är viktig. En utmaning är att en del ser det kommunala uppdraget som en stödfunktion. Insikten saknas att man är en kontrollfunktion som ska leverera bästa möjliga kvalitet, förklarar Christina.

Anmäl dig till Sobonadagarna 2023 Länk till annan webbplats.

Fem problemområden har identifierats:

  1. Det finns en brist på kunskap, information och kompetens.
  2. Det saknas verktyg, strukturer och samordning kring välfärdsbrott.
  3. Det saknas brist på kunskap och förståelse hos ledningen.
  4. Intressekonflikt kring det kommunala uppdraget som kontrollfunktion.
  5. Många upplever att otillåten påverkan har ökat.

Sandra Barouta Elvin arbetar som nationell säkerhetschef på Microsoft Sverige, med ansvar för säkerhetsmässiga policy- och säkerhetsfrågor.

Sandra förklarar att välfärdsbrott numera är digitala.

– När vi digitaliserar våra processer, som exempelvis utbetalningar av bidrag, blir brotten en del av den digitala kedjan och därmed är de också lättare att upptäcka, säger Sandra.

Annika Wallenskog är chefsekonom på SKR, Sveriges kommuner och Regioner.

Annika har arbetat på SKR sedan 2010 och har tidigare arbetat som kommundirektör och ekonomidirektör i både kommun och region.

Annika berättar att SKR precis har släppt en ekonomirapport.

– Till följd av den höga inflationen kommer vi få högre räntekostnader. En stor risk är att fler företag får högre personalkostnader, vilket innebär en stor ekonomisk utmaning, säger Annika.

– Många gånger finns rätt teknik, men vi använder den inte. Vi har löst mycket med hjälp av människor, men vi kanske kan använda teknik utifrån individens behov, menar Annika.

Stefan Hyttfors Länk till annan webbplats. är futurist, författare och prisbelönad föreläsare med fokus på trender.

– Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och universiteten har en stor utmaning. Varför ska en ung individ lyssna på en gammal professor om individen kan lära sig det som behövs genom Youtube, frågar sig Stefan.

Sobonadagarna 2023 kommer bjuda på inspirerande spaningar och samtal om allt från ledarskap och arbetsmiljö till verksamhetsutveckling, innovation och kompetensförsörjning i samhällsbärande verksamheter.

Anmäl dig till Sobonadagarna 2023 Länk till annan webbplats.

Populärt just nu

Publicerad: 15 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 03 augusti, 2023

Relaterat innehåll