Philip Runsten.
  • nyhet
  • Ledarskap
17 mars 2022

Samarbete är nyckeln till att lösa komplexa samhällsutmaningar

Vad krävs för att lösa alltmer komplexa problem och samhällsutmaningar? Lite överraskande kanske, visar sig goda samarbeten i team blir organisationens viktigaste resurs för att bidra till intelligenta lösningar. Genom sin forskning har Philip Runsten gått på djupet med att förstå varför vissa grupper lyckas lösa komplexa problem och andra inte.


Om Philip Runsten


Philip Runsten är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm där han forskar och undervisar. Hans avhandling Kollektiv förmåga – en avhandling om grupper och kunskapsintegration fick pris för "Årets HR-forskning".

Publicerad: 17 mars, 2022 | Senast uppdaterad: 17 mars, 2022

Relaterade nyheter