Från Sobonadagen 2021. Per Nordenstam, Mats Rostö och Göran Holm.
  • nyhet
  • Sobona
27 maj 2021

Ny bolagsstyrelse vald

Vid bolagsstämman den 27 maj 2021 utsågs en ny styrelse, valberedning samt revisorer för Sobona AB. Stämman röstade enligt valberedningens förslag och Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB utsågs till ordförande och Juan Copovi-Mena, VD Telge AB, till vice ordförande.

– Jag vill tacka för förtroendet att på dagens årsstämma bli vald till styrelseordförande i Sobona AB. Vi har verkligen kommit en bra bit på vägen sedan den mödosamma fusionen slutfördes och fjolårets avtalsrörelse var nåt utöver det vanliga. Men vi kan inte vila oss i form utan behöver ta tag i och förbättra ett antal saker. Jag ser fram emot att utveckla och göra vår fina verksamhet ännu bättre tillsammans med styrelse samt vd Per Nordenstam och alla kunniga medarbetare på vårt kansli, säger Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB och ny ordförande i Sobona AB.

Ordinarie ledamöter i Sobona AB

Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, ordförande nyval

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB, vice ordförande nyval

Peter Liss, VD Svealandstrafiken AB omval

Lotta Nibell, VD Got Event AB omval

Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus AB omval

Anneli Wikner, VD MittSverige Vatten & Avfall AB omval

Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund omval

Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland omval

Katarina Ahlqvist, VD Gryning Vård AB nyval

Karin Gellin, förbundschef Samordningsförbundet VärNa nyval

Elin Pietroni, VD Umeå Parkerings AB nyval

Valberedningen har sedan 2019 års bolagsstämma valt att styrelsen i sin helhet ska bestå av ordinarie ledamöter och att frångå val av suppleanter.

Valberedningen för Sobona AB

Karin Medin, VD Söderenergi AB, Södertälje, ordförande

Eva Ljung, VD Folktandvården i Stockholm AB

Kenneth Larsson, Skolchef Montessoriskolan Malmen, Borås

Camilla Lejon, VD Linköping city Airport AB

Håkan Ekengren, ordförande Nacka Vatten och Avfall AB

Revisorer

Därutöver valdes Ewa Thorén, MittSverige Vatten & Avfall AB (nyval) som lekmannarevisor och omval av Michael Nordh Grate,VD Stockholm Care AB, som suppleant samt att de biträds av auktoriserade revisorn Jenny Göthberg, Ernst & Young AB.

Förutsättningar för valberedningens arbete

Valberedningen har att arbeta utifrån en fastställd instruktion för valberedningen i Sobona AB.


Publicerad: 27 maj, 2021 | Senast uppdaterad: 27 maj, 2021

Relaterade nyheter