null
  • nyhet
  • Förhandling
31 oktober 2020

Avtal löper på och förhandlingarna fortsätter

Sobona och SKR fortsätter avtalsförhandlingarna med Kommunal, Läkarförbundet och AKV efter den 31 oktober. Från och med den 1 november kan avtalen sägas upp med en uppsägningstid på 14 dagar.

Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förhandlar just nu om nya avtal med Kommunal, Läkarförbundet och Allmän Kommunal Verksamhet (AKV). Årets avtalsrörelse sköts upp i våras på grund av coronapandemin och parterna förlängde då de nuvarande avtalen med målet att vara klara till den 31 oktober.

- Vi har en konstruktiv dialog med fackförbunden vid förhandlingsbordet, men jag kan konstatera att vi inte blir klara till den 31 oktober och att vi fortsätter förhandlingarna, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

När avtalen förlängdes i våras kom parterna överens om att nuvarande avtal löper på tillsvidare och att de har en uppsägningstid på 14 dagar. Avtalsförhandlingarna omfattar omkring 650 000 medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Publicerad: 31 oktober, 2020 | Senast uppdaterad: 31 oktober, 2020

Relaterade nyheter