John Nilsson
  • blogginlägg
  • Avtal 2024
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
  • Dygnsvila
08 februari 2024

Blogg: Intensiv förhandlingsvår ligger framför oss

Förhandlingschefen John Nilsson bloggar om stor avtalsrörelse, stökig omställning gällande dygnsviloregler och reflektioner över vad som varit och vad som komma skall.

Sedan Sobona bildades har otroligt mycket hänt som påverkat arbetet inom vår förhandlings- och arbetsgivarservice. Under 2019 hade vi fullt fokus på arbetet med att förbereda inför förhandlingarna 2020 där Sobonas nya gemensamma avtalsstruktur skulle ta form. Sedan kom pandemin och tvingade oss alla att hitta nya arbetsformer och förhållningssätt mitt under brinnande avtalsrörelse.

Fem år av ständiga förändringar
Tätt därpå följde en jätteförhandling med anledning av de nya regelverken kring omställning och LAS som förhandlats fram på privata sidan och där passade vi på att klämma in en historisk förändring på pensionsområdet också. Efter det följde en ny avtalsrörelse och fortsatt arbete med att fusionera de olika avtalsbestånden från KFS och Pacta. Parallellt med det tvingades vi hantera helt nya frågeställningar som uppkom med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Omställning till nya dygnsvilorgegler
De senaste 18 månaderna har kommit att präglas av att vi tvingades omförhandla våra avtal avseende dygnsviloregleringarna. De gamla reglerna levde inte upp till Arbetstidsdirektivet när EU-kommissionen granskade dem. Det var mycket komplicerade förhandlingar under stark tidspress och vi jobbar nu intensivt med att stötta de verksamheter där man behöver stöd i omställning eller tillfälliga undantag för att kunna jobba under längre tid med omställningen. De allra flesta verksamheter har lyckats bra med omställningen men som framkommit i media har man stora utmaningar i framförallt räddningstjänsten och till viss del inom personlig assistans.

Byggt och utvecklar vår arbetsgivarservice
Fem år har swishat förbi och det har varit ett högt tempo nästan hela tiden. Samtidigt som vi hanterat allt det extraordinära har vi byggt och utvecklat den arbetsgivarservice som givetvis är kärnan i det vi vill göra så att vi kan ge er medlemmar i Sobona bästa möjliga förutsättningar ur ett arbetsgivarperspektiv. Vi har känt av det höga förändringstrycket och ibland undrat över när det ska lätta. Är detta det nya normala? Att det alltid kommer något nytt – pandemi, krig, lagändringar etc? Jag erkänner att jag är obotlig optimist, men jag tror inte att så är fallet. Allt går i vågor och nu har förändringens våg sannolikt snart toppat för denna gång.

Stort avtalsår 2024
Vi har ett stort avtalsår framför oss och mycket talar för att det blir ännu ett ännu större 2025, men sen hoppas vi på stabilare omvärldsförutsättningar med lägre inflation och goda möjligheter att vi och övriga arbetsmarknaden kan teckna längre avtal. Men det blir nästa år. I vår ska lön- och villkorsavtal (HÖK och BÖK) omförhandlas i 9 av Sobonas 10 branscher. För de branscher som omfattas av BÖK förhandlar vi med våra tjänstemannamotparter i alla branscher utom bransch Trafik där vi slöt avtal i höstas. Sobonas ambition här är att hålla samman villkoren med de vi tecknar med LO-motparterna och utöver det siktar vi på mindre förändringar.

Vi förhåller oss till märket på 3,3 procent
På HÖK-sidan ska avtalen med samtliga motparter förhandlas om och vi har fått in över 170 krav från våra fackliga motparter. Det är långt mer än vanligt och svårt att hantera när det mesta talar för att vi bara kan teckna ett ettårigt avtal. Detta eftersom avtalen på industrin bara löper ett år till och att de ekonomiska förutsättningarna är så osäkra. Vi sitter nu och försöker få våra motparter att prioritera bland allt som de anser som viktigt – att ”tratta ner” som vi kallar det. Utöver löneökningarna blir de svåra nötterna att knäcka olika yrkanden kring arbetstidsfrågor med olika förslag på arbetstidsförkortningar och höjda ob-ersättningar. Vi har självklart svårt att se ytterligare arbetstidsförkortningar som en framkomlig väg med den stora kompetensförsörjningsutmaning vi redan har. När det gäller löneökningar så finns det ett märke på 3,3 procent som vi har att förhålla oss till. Även om det ännu är tidigt i förhandlingarna och många hinder att passera på vägen så förs samtalen än så länge i god anda och det ligger i samtliga parters intresse att hitta bra lösningar så att vi kan ge arbetsgivare och arbetstagare goda förutsättningar att fortsätta att leverera samhällsnytta i världsklass.

Så säkerställer vi god servicenivå
Samtliga förhandlare på Sobona är på något sätt involverade i vårens förhandlingar. Det kommer att bli intensiva veckor fram till påsk då vi siktar på att landa de nya avtalen. Att så många förhandlare blir uppbundna i förhandlingar samtidigt innebär självklart en påfrestning på det löpande arbetet med stöd och rådgivning till er medlemmar. För att säkerställa en fortsatt god servicenivå stärker vi under våren upp med ett par tidigare kollegor som kommer hjälpa till med samtalen som kommer till vår servicetelefon under avtalsrörelsen.

Ny kontaktväg till oss öppnas upp
Inom kort kommer vi även att öppna upp en ny kontaktväg via webben där ni som medlemmar kan ställa era arbetsrättsliga frågor. Denna funktion kommer att bemannas av flera förhandlare för att kunna ge er snabbare återkoppling medan några av våra branschansvariga förhandlare har begränsade möjligheter till direktkontakt med anledning av avtalsförhandlingar. Så håll utkik efter när vi lanserar detta och gå gärna in och ställ era frågor där istället för att vända er till de förhandlare ni är vana att ställa frågor till då många av dem inte kommer att kunna vara lika tillgängliga som vanligt under vårens förhandlingar.

Vi har alltid fokus på er medlemmar
Det här blev några mer ”inåtriktade” funderingar, det blir lätt så att det som huvudet är fullt av är det som kommer ut ur fingrarna och ned på tangenterna. Långsiktigt tappar vi dock aldrig fokus: Det är alltid er medlemmars verklighet och verksamhet som är vårt huvuduppdrag att leverera gentemot och där vi arbetar med ständig utveckling och förbättring. Jag hoppas snart att jag kan återkomma med tankar och ge en större utblick i kommande bloggar, nu återgår jag till ”avtalsrörelsemode”.

Önskar er alla en fin vår!

Avtalsrörelsen gällande HÖK
Stor avtalsrörelse under våren | Sobona Länk till annan webbplats.

Avtalsrörelsen gällande BÖK
Avtal 2024 igång för våra branschöverenskommelser | Sobona Länk till annan webbplats.

Avtalsförhanlingar för Räddningstjänsten https://sobona.se/nyhetsrum/nyheter/2024-02-06-avtalsforhandlingar-for-beredskapsbrandman-har-paborjats Länk till annan webbplats.

Dygnsvila och dispenser
Dygnsvila och dispenser. Länk till annan webbplats.Beslut har börjat fattas: Beslutade dispensansökningar | Sobona Länk till annan webbplats.

John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 08 februari, 2024 | Senast uppdaterad: 27 mars, 2024

Relaterat innehåll