Instruktioner
  • nyhet
  • Arbetstid
  • Avtal 2024
  • Dygnsvila
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
20 mars 2024

Sobonas förhandlingschef: Avtalsrörelsen i slutfasen

Den 31 mars löper kollektivavtal ut i samtliga Sobonas branscher förutom Trafik som förhandlades hösten 2023 och LO-förbundens BÖK-avtal som förhandlades våren 2023. Vi tar tempen på förhandlingschefen John Nilsson inför slutspurten i förhandlingarna.

– Vi har fått in ca 200 yrkanden och kan konstatera att de är ovanligt dyra för arbetsgivarna. Det ekonomiska läget hos de kommunala företagen och många kommuner och regioner är mycket ansträngt och vi har ett märke på 3,3 procent att förhålla oss till, det blir utmanande då alla villkorsändringar man gör i kollektivavtalen ska rymmas inom detta, säger John Nilsson.

Hur går själva förhandlingarna?

– Förhandlingarna löper på bra enligt plan och går nu in i ett intensivt skede. Vi brukar säga att de förs i en konstruktiv anda och det upplever jag verkligen att de gör.

Sobona och SKR har tidigt haft ingången att det mesta talar för ettåriga avtal, är det fortfarande så man resonerar kring förhandlingsborden?

– Vår utgångspunkt i normalfallet är att vi vill ha långa avtal som ger bra planeringsförutsättningar för arbetsgivarna men detta år är lite annorlunda. Avtalen på industrin är tvååriga och löper ut sista mars 2025. Givet den ekonomiska osäkerheten och att förändringarna varit så stora för många av våra medlemmar så vill vi inte skruva mer än nödvändigt – de behöver arbetsro och det är dessutom svårt att teckna ett avtal som sträcker sig längre än industrins när det fortsatt finns så stor osäkerhet i ekonomin.

En fråga som är viktig för flera motparter är arbetstidsförkortning, hur ser du på det?

– Vår och SKR:s ingång är att vi inte tror på att förkorta arbetstiden när kompetensförsörjningsutmaningen är så pass stor hos våra medlemmar. Kostnaderna för detta skulle behöva tas inom märket som ligger på 3,3 procent och det är inte facken intresserade av. Jag ser inte att det är möjligt med tanke på hur kostsamt det skulle bli och att det redan råder brist på medarbetare i synnerhet inom hälsa, vård och omsorg.

Hur ser du på frågan om sifferlösa eller siffersatta avtal?

– Vår ingång är fortsatt att vi vill ha avtal utan angiven nivå. Men vi har olika konstruktioner med siffersatta och sifferlösa avtal redan i dag. Det finns fack som har sifferlösa avtal i dag men som har yrkanden om att man vill ha en angiven nivå. Var vi landar någonstans blir en fråga för helheten i förhandlingarna, säger John Nilsson.

Sobonas avtalsförhandlingar 2024

Sobonas avtalsförhandlingar under våren 2024 rör dels de stora avtalen (HÖK, som förhandlas tillsammans med SKR) med Kommunal, Vårdförbundet, Sveriges Lärare, Sveriges Läkarförbund, Allmän Kommunal Verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Film och Scenkonst) samt AkademikerAlliansen, (16 Saco-anslutna förbund), dels branschöverenskommelserna (BÖK, som förhandlas med tjänstemannaorganisationerna). HÖK berör branscherna Hälsa, vård och omsorg, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst och Utbildning och BÖK-förhandlingarna berör Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser samt Vatten och miljö.

De nuvarande avtalen löper ut den 31 mars 2024, med undantag av avtalet HÖK T med AkademikerAlliansen, som är ett tillsvidareavtal som löpt på sedan 2001 utan uppsägning. Avtalet förhandlas därmed under fredsplikt.

Avtalsförhandlingarna rör sammanlagt omkring 1,2 miljoner medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag, varav cirka 90 000 är medarbetare i drygt 1 000 av Sobonas medlemsföretag.

Industrimärket innebär löneökningar på 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024.

Allt om Avtal 2024

sobona.se/avtal2024

Slutspurt i avtalsrörelsen – här är de tuffaste frågorna - Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se) Länk till annan webbplats.


Christina Lingdén

Kommunikationschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 20 mars, 2024 | Senast uppdaterad: 21 mars, 2024

Relaterat innehåll