Foto: Kristoffer Samuelsson/Suntarbetsliv
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
11 september 2020

Ta hjälp av Suntarbetslivs resursteam

Friska och attraktiva arbetsplatser är bättre rustade att möta de utmaningar som finns i en föränderlig värld. Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av välutvecklade, så kallade, friskfaktorer. Ett aktivt systematiskt och långsiktigt arbete med friskfaktorerna i fokus bidrar till en god arbetsmiljö, att verksamheten utvecklas och att medarbetarna håller i längden

Resursteamet har stor erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser inom arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. De jobbar tillsammans med er, hos er, och under pågående pandemi kan de hålla digitala möten och workshops. Tillsammans med er kommer de fram till vilka friskfaktorer som är välutvecklade och vilka som behöver stärkas hos er. Därefter beskriver de vilka beteendeförändringar som krävs för att en förändring ska ske i organisationen. Målet är att få till en frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro. Organisationer med välutvecklade friskfaktorer är starka och robusta och står bättre rustade för att klara kriser.

Att få hjälp av resursteamet är kostnadsfritt. Ni gör en ansökan som ska godkännas utifrån ert behov.

Nyhet: Under hösten kommer resursteamet hålla digitala inspirationsseminarier, så håll utkik på Suntarbetslivs hemsida  Länk till annan webbplats.efter datum och anmälningsmöjligheter.

Publicerad: 11 september, 2020 | Senast uppdaterad: 11 september, 2020

Relaterade nyheter