Bild från digitala Sobonadagen.
  • nyhet
  • Sobona
15 maj 2020

Ny bolagsstyrelse vald

​Vid bolagsstämman den 14 maj 2020 utsågs en ny styrelse för Sobona AB. Stämman röstade enligt valberedningens förslag. Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, omvaldes till ordförande och Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, till vice ordförande.

Ordinarie ledamöter i Sobona AB

Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, ordförande, omvald

Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, vice ordförande, omvald

Thorbjörn Hammerth, VD Bostads AB Vätterhem, omvald

Peter Liss, VD Svealandstrafiken AB, omvald

Lotta Nibell, VD Got Event AB, omvald

Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus AB, omvald

Anneli Wikner, VD MittSverige & Avfallsgruppen, omvald

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB, nyvald

Marika Qvist, VD Folktandvården Skåne AB, omvald

Mikael Cederberg, förbundsdirektör Jämtlands Gymnasieförbund, omvald

Ulf Lago, förbundsdirektör Räddningstjänsten Östra Götaland, omvald

Styrelsen består i sin helhet av ordinarie ledamöter

Valberedningen har sedan föregående års bolagsstämma valt att styrelsen i sin helhet ska bestå av ordinarie ledamöter och att frångå val av suppleanter.

Valberedningen för Sobona AB

Benny Ulmestig, VD Höganäs Energi AB, ordförande, omvald

Liisa Eriksson Hundertmark, VD Fyrishov AB, omvald

Karin Medin, VD Söderenergi AB, nyvald

Eva Ljung, VD Folktandvården i Stockholm, omvald

Kenneth Larson, Skolchef Montessoriskolan Malmen, nyvald

Revisorer

Därutöver beslutades omval av Katarina Ahlqvist, Gryning Vård AB som lekmannarevisor med nyval av Michael Nordh Grate, VD Stockholm Care AB som suppleant samt att de biträds av auktoriserade revisorn Jenny Göthberg, Ernst & Young AB.

Förutsättningar för valberedningens arbete

Valberedningen har att arbeta utifrån en fastställd instruktion för valberedningen i Sobona AB.

Publicerad: 15 maj, 2020 | Senast uppdaterad: 15 maj, 2020

Relaterade nyheter