null
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Corona
24 april 2020

Högtryck i arbetsmiljöarbetet i coronatider

Coronapandemin slår mot verksamheterna på olika sätt. Inom vård och omsorg är frågorna om skyddsutrustning centrala och ofta svåra. Inom andra verksamheter såsom exempelvis kollektivtrafiken brottas man med frågor om distansering. Sobona arbetar intensivt på flera olika sätt för att underlätta i möjligaste mån för medlemsföretagen.

Sobona samarbetar dagligen med en mängd aktörer såsom SKR, Arbetsmiljöverket, våra fackliga motparter och andra arbetsgivarorganisationer för att tolka och påverka utvecklingen. Representanter från Sobona har också deltagit på möte med Arbetsmarknadsdepartementet där aktuella arbetsmiljöfrågor diskuterats av berörda aktörer.

– Vi medverkar på Arbetsmiljöverkets regelbundna möten. Mötena har olika inriktningar och inbjuda är representanter från berörda organisationer och myndigheter. Syftet är att kartlägga och stämma av aktuella frågor ute hos verksamheterna/företagen samt förmedla myndigheternas arbete och ställningstagande, berättar Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona, och fortsätter:

– Vi är aktiva inom Suntarbetsliv, som är partsgemensamt organ för arbetsmiljöfrågor, vilket innebär att både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter samverkar för att ta fram information och kunskapsberikande verktyg avseende säker och bra arbetsmiljö. När frågor nu uppstår på lokal nivå har vi direktkontakt med berörda fackliga organisationer och arbetar för att hitta samverkansformer och enighet i olika frågor med syfte att om möjligt förebygga tvister.

Den information som Sobona har och de tolkningar som görs av de situationer som uppstår förmedlas i form av Arbetsgivarnytt, enskilda artiklar, FAQ på hemsidan och bloggar. Man kan även få rådgivning via Sobonas servicetelefon, branschansvariga förhandlare och arbetsmiljöstrateg.

– Det läggs dagligen skyddsombudsstopp och 6.6.a framställningar som vi inte alltid förstår. Arbetsmiljöverket kommer även förelägganden som inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i alla delar eller går i konflikt med annan lagstiftning (exempelvis GDPR), säger Ann-Charlotte Rand och fortsätter:

– Arbetsgivaransvaret ligger på medlemmarna, men vi arbetar intensivt med att påverka de inblandade aktörerna så långt vi bara kan. Ibland får vi snabb och positiv återkoppling och ibland tar processen längre tid än man skulle önska. Det händer även att vi får konstatera att vi inte delar våra motparters eller Arbetsmiljöverkets syn i en fråga men att det inte går att komma längre just nu. Men även när det känns svårt arbetar vi vidare och gör det vi kan för att underlätta för våra medlemmars verksamheter. Vi finns tillgängliga för medlemmarna när de har frågor och behöver stöd. De kan höra av sig till branschansvariga förhandlare när problem uppstår, så ska vi fortsätta att arbeta tillsammans för att hitta konstruktiva lösningar på de problem de ställs inför, avslutar Ann-Charlotte Rand.

Publicerad: 24 april, 2020 | Senast uppdaterad: 27 april, 2020

Relaterade nyheter