John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.
  • nyhet
  • Corona
  • Sobona
  • Kompetensförsörjning
09 april 2020

Samverkan för att tillgängliggöra personal

SKR och Sobona har med anledning av coronakrisen tagit fram en vägledning som tydliggör reglerna som gäller för att kunna tillgängliggöra medarbetare som är anställda i kommunala företag eller andra kommunala verksamheter. Medarbetare som till följd av coronapandemin inte har full sysselsättning skulle kunna stärka bemanningen i de verksamheter som har behov av personal.

- Medarbetare som till följd av coronapandemin inte har full sysselsättning skulle kunna stärka bemanningen i de verksamheter som har behov av personal. Detta vore ytterst värdefullt för kommuner, regioner och de kommunala företagen där flera nu har ett tufft ekonomiskt läge, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mot bakgrund av den situation Sverige befinner sig i till följd av den pågående pandemin ställs verksamheterna inom den kommunala sektorn inför stora utmaningar. Medan till exempel vården och omsorgen befinner sig i ett mycket ansträngt läge med hård belastning och stora påfrestningar råder motsatta förutsättningar i andra verksamheter, såsom tandvård, flygplatser och besöksnäring.

- Det finns avtal mellan kommuner, regioner och kommunala företag som reglerar hur ansvar omhändertas i särskilda situationer. Dessa ska givetvis användas så att rätt resurser sätts in. Där sådana regleringar saknas kan denna vägledning fungera som stöd, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.


För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-4527472, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 09 april, 2020 | Senast uppdaterad: 09 april, 2020

Relaterade nyheter