• nyhet
  • Corona
12 mars 2020

Överenskommelse om undantag från MBL vid förbud att arbeta på arbetsplatsen

​Parterna är överens om att arbetsgivaren inte behöver genomföra förhandling enligt 11§ MBL inför ett beslut om förbud att arbeta på arbetsplatsen som fattas i syfte att förhindra spridning av covid-19 (coronavirus). Överenskommelsen gäller arbetsgivare som omfattas av KFS branschavtal. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.

Överenskommelsen har träffats av Sobona samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Unionen, AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, Seko, Svenska Transportarbetareförbundet, Vårdförbundet samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

- Parterna har slutit en tidsbegränsad överenskommelse för att arbetsgivaren ska kunna agera snabbt och förhindra smittspridning av covid-19. Det centrala i överenskommelsen är att arbetsgivaren kan fatta beslut om att förbjuda en anställd att arbeta utan att genomföra en MBL-förhandling. Ett snabbt beslut ligger i både arbetsgivarens och arbetstagarens intresse, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

En överenskommelse för de arbetsgivare som omfattas av Allmänna bestämmelser (AB) har fattats den 9 mars (läs mer här ). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Därmed omfattas nu samtliga medlemsföretag i Sobona av överenskommelser som reglerar förenklad och snabbare process runt avstängning / förbud att arbeta på arbetsplatsen. Båda överenskommelserna gäller till och med den 31 augusti.

Fakta om den nya överenskommelsen:

Arbetsgivaren ska senast inom fem dagar efter det att beslut om förbud att arbeta på arbetsplatsen har fattats informera berörd arbetstagarorganisation om beslutet.

Arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling enligt MBL inom sju dagar efter det att informationen har mottagits.

Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren uppskattad tidsperiod för förbudet att arbeta på arbetsplatsen, dock längst 30 dagar. Inför beslut om förlängning föreligger förhandlingsskyldighet enligt 11§ MBL.

Överenskommelsen är tidsbegränsad och gäller till och med 2020-08-31. Parterna kan fatta beslut om att förlänga överenskommelsen.

För mer information kontakta: 

John Nilsson, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se förhandlingschef Sobona
Göran Holm, tel: 08-452 72 70, goran.holm@sobona.se förhandlare Sobona

Sobonas servicetelefon: 08-452 75 20, öppet 9-12 vardagar, övriga tider kontakta din branschansvariga förhandlare.

Publicerad: 12 mars, 2020 | Senast uppdaterad: 18 mars, 2020

Relaterade nyheter