null
 • blogginlägg
 • Arbetsmiljö
 • Corona
03 februari 2022

Utmaningar och möjligheter utifrån beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten

I och med att de flesta restriktioner tas bort från och med den 9 februari rekommenderas arbetsgivarna att planera för en succesiv återgång till arbetsplatserna för de som arbetat hemifrån.

Visst kan det för många kännas som en möjlighet att åter få träffa kollegorna och återgå till fysiska möten. Men det ligger även ett antal utmaningar i detta. Uppmaningen arbetsgivarna fick i dag (torsdag 3 februari) är att planera för en successiv återgång. En utmaning är hur detta ska gå till för att inte det ska bli en smittspridning igen. En annan är att hantera de som är tveksamma av olika skäl att komma till arbetsplatsen igen.

Det första steget är att göra en riskbedömning och därmed undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen i samband med återgången. Det är bra att samverka med skyddsombuden när riskbedömningen genomförs. Nedan finns ett frågebatteri att använda som stöd avseende anpassningar i lokaler, kommunikation och rutiner etc. för att undvika smittspridning och oro.

Det finns säkert ytterligare saker att beakta i riskbedömning än det som frågorna i listan nedan belyser, så komplettera utifrån er unika arbetssituation. Vissa risker behöver åtgärdas på en gång medan andra kan skrivas upp i en handlingsplan och åtgärdas senare. Glöm inte att alla genomförda åtgärder ska kontrolleras och följas upp.

Frågor som stöd till riskbedömningen inför återgången till arbetsplatsen för de som arbetat på distans under coronapandemin.

 • Hur kan trängsel undvikas på arbetsplatsen?
 • Har lokalerna rätt förutsättningar för att kunna hålla avstånd?
 • Finns tillräcklig utrustning på kontorsarbetsplatsen? Ex datorer, skärmar, stolar etc.
 • Vad innebär det för personalen som under hela pandemin arbetat på arbetsplatsen när de som arbetat hemifrån kommer tillbaka?
 • Vilka grupper behöver finnas på kontoret för att verksamheten ska fungera effektivt med hänsyn till kritiska moment?
 • Finns en prioritering av vilka verksamheter som behöver vara på plats/vilka som kan vänta med att komma tillbaka?
 • Finns en plan för hur regelbunden information och kommunikation med medarbetarna ska ske?
 • Finns utrymme för medarbetarna att prata om de eventuella förändringar som sker eller har skett på arbetsplatsen?
 • Har medarbetarna fått information om hur de ska agera vid eventuella symtom på covid-19?
 • Sker täta avstämningar mellan chefer och medarbetare om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?
 • Hur kan eventuell oro inför återgången bemötas?

Relaterade föreskrifter:

Ann-Charlotte Rand
Arbetsmiljöstrateg på Sobona


Populärt just nu

Publicerad: 03 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 03 februari, 2022

Relaterade nyheter