null
  • nyhet
  • Arbetsmiljö
  • Corona
04 februari 2022

Beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari.

Detta gäller inom vård- och äldreomsorg från den 9 februari.

Testning och smittspårning rekommenderas att utföras för att skydda sköra grupper inom hälso- och sjukvården och omsorgen:

  • Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare ska testas vid symtom på covid-19.
  • Den som testas positivt för covid-19 ska stanna hemma/undvika nära kontakt med andra i minst 5 dagar varav 2 dygn utan feber och med klar förbättring. Rekommendationen kompletterar rekommendationen om stanna hemma och undvika nära kontakt med andra vid sjukdom.

Arbete med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning är fortsatt viktigt.

Publicerad: 04 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 07 februari, 2022

Relaterade nyheter