Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
  • Corona
  • Kollektivavtal
14 januari 2022

God fortsättning på 2022

Kanske är det ett ironiskt uttryck när pandemin fortfarande håller sitt grepp över oss och antalet insjuknade i covid-19 ökar igen. Vi är nog många som hoppats på att få fortsätta träffa våra kollegor och bekanta, men tyvärr så måste möten och konferenser samt att resa ut i landet och besöka kunder och medlemmar skjutas upp igen. Sobonas arbetsmiljöstrateg bloggar.

Kanske är det ett ironiskt uttryck när pandemin fortfarande håller sitt grepp över oss och antalet insjuknade i covid-19 ökar igen. Vi är nog många som hoppats på att få fortsätta träffa våra kollegor och bekanta, men tyvärr så måste möten och konferenser samt att resa ut i landet och besöka kunder och medlemmar skjutas upp igen. Ytterligare restriktioner verkar vara på ingång då smittspridningen ökar och sjukvården är fortsatt extra hårt belastad.

De restriktioner som gäller nu kan bland annat läsas på Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som visar samlad krisinformation från de svenska myndigheterna. Där framgår bland annat:

Råd och rekommendationer:

Rekommendationer till arbetsgivare:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig.
  • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid symtom.
  • Gör det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra på till exempel möten, i fikarum och omklädningsrum.
  • Undvik större samlingar inomhus.
  • Gör det möjligt för anställda att jobba hemifrån när det går.

Verksamheterna måste fortsätta framåt

Samtidigt med rådande pandemi fortsätter livet för de samhällsviktiga verksamheterna. Energi måste levereras, liksom vatten, vård, hjälp och utbildning till alla som behöver det. Transporter, vår kultur samt kulturella arv är naturligtvis fortsatt viktiga.

En bra arbetsmiljö för att förebygga ohälsa och för att skapa attraktiva arbetsplatser samt arbetssituationer är om möjligt viktigare än någonsin. Så fortsätt att jobba med att bibehålla ett fungerande och till verksamheten anpassat systematiskt arbetsmiljöarbete och håll riskbedömningarna uppdaterade. På sobona.se/arbetsgivarguiden Öppnas i nytt fönster. håller vi FAQ uppdaterade avseende coronafrågor och under Arbetsmiljö fortsätter vi att komplettera A till Ö.

Regeringen har kraftigt uttryckt att de som kan ska arbeta hemifrån. Så återigen lämnar alla som kan, arbetsplatserna och de som måste arbeta kvar på arbetsplatsen får forma sin arbetssituation efter det. De som är kvar på arbetsplatserna måste också återigen vidta alla smittförebyggande åtgärder som går att vidta.

Det är tungt för vissa att återigen i huvudsak arbeta hemifrån. Undersökningar har visat att många tycker att det fungerar bra att arbeta hemifrån. Samtidigt har framkommit att man saknar det sociala och det informationsflöde som sker automatiskt när vi träffas fysiskt. Som ledare är det nu extra viktigt att hålla koll på eventuell psykisk ohälsa. Håll i gång dialogen, boka in regelbundna digitala avstämningsmöten och kräv med fördel kamera på. Uppmuntra till rörelse för att motverka alltför långa stillasittande pass, försök att hitta ergonomiska lösningar och skapa digitala forum. Läs mer på Suntarbetslivs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En ny partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor

En spännande nyhet är att vid de senaste kollektivavtalsförhandlingarna undertecknades en avsiktsförklaring för Friska arbetsplatser som innebär att vi centrala parter ska fokusera på friskfaktorer och kommunikation kring dessa ut i era verksamheter. För tekniska branscherna som har branschöverenskommelser BÖK enades vi dessutom om att inrätta Sobonas arbetsmiljöråd. Rådet blir en partsarena för strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom branscherna Energi, Fastigheter, Flygplaster, Trafik samt Vatten och miljö och ska stödja lokalt arbetsmiljöarbete inom aktuella branscher. Avsikten är bland annat att genom samverkan mellan de centrala parterna stödja ett förebyggande och processinriktat arbetsmiljöarbete på lokal nivå.

Sobonas två arbetsmiljönätverk fortsätter sitt samarbete

De två arbetsmiljönätverket som Sobona samordnar fortsätter att träffas digitalt. Deltagarna diskuterar aktuella frågor och delar goda exempel med varandra. Det är lärorikt, spännande och faktiskt en ära att få samordna dessa närverk och därmed vara en del av dessa kunniga människors strävan att lära mer.

Vi håller i

Vi fortsätter kämpa på. Inom arbetsmiljö sker mycket, inte minst från myndigheternas håll där regelförnyelser och utredningar pågår. På Sobona fortsätter vi med rådgivning och planerar för utbildningar inom området.

På återhörande

Ann-Charlotte Rand

Arbetsmiljöstrateg på Sobona

Populärt just nu

Publicerad: 14 januari, 2022 | Senast uppdaterad: 14 januari, 2022

Relaterade nyheter