null
  • nyhet
  • Kompetensförsörjning
  • Inkludering och mångfald
30 oktober 2019

En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens, inte minst språkkompetens

Det har skett en förflyttning från nätverksrekrytering till kompetensbaserad rekrytering. Med denna film vill vi visa på ett gott exempel från Brandkåren i Attunda, som genom att tänka nytt och annorlunda när det gäller kompetensförsörjning och koppling till social hållbarhet, har kommit till en nivå där rätt förutsättningar främjar till en inkluderande arbetsplats.

Sobona driver ett långsiktigt arbete för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Vi har en hel verktygslåda för att underlätta en mer inkluderande kompetensförsörjning, med allt ifrån arbetsmodeller, handledarutbildning till språkutveckling på arbetsplatsen.

Det har skett en förflyttning från nätverksrekrytering till kompetensbaserad rekrytering. Med denna film vill vi visa på ett gott exempel från Brandkåren i Attunda, som genom att tänka nytt och annorlunda när det gäller kompetensförsörjning och koppling till social hållbarhet, har kommit till en nivå där rätt förutsättningar främjar till en inkluderande arbetsplats.

Lyssna bland annat på Ida Texell, tidigare styrelse Sobona och tills nyligen förbundsdirektör Attunda, när hon berättar om vikten av att sträva mot ett samhälle, som för att fungera i framtiden, måste lyfta blicken så att man inte fastar i en ”sugrörsblick”. I filmen får vi också höra Per Jonsson, distriktschef på Mästra Brandstation och handledare till Aihams Bodralddens, berätta om hur ovärderlig Aiham är och hur verksamheten har utvecklats tack vare de rätta förutsättningarna, dvs. att ha en inkluderande arbetsplats där alla får ta plats. 

Publicerad: 30 oktober, 2019 | Senast uppdaterad: 11 november, 2019

Relaterade nyheter