Balansmästarna - Så stärker kommunala bolag det lokala näringslivet

En rapport från 2024.

Med sin hybridform besitter kommunala bolag stor potential och en möjlighet att verka mer långsiktigt, snabbfotat och effektivt. Men komplexiteten bäddar även för utmaningar. Det handlar bland annat om kritik gällande att kommunala bolag bidrar till osund konkurrens genom att bedriva verksamhet som egentligen borde skötas av det privata näringslivet.

Syftet med denna rapport är att titta närmare på den kritiken och undersöka vad den grundar sig i. Vad finns det för oklarheter? Finns det missförstånd som kan redas ut? Går det att jobba mer proaktivt med dessa frågor? Och vad säger egentligen lagen?

Vi vill också passa på att öka kunskapen kring hur man som ägare till kommunala bolag kan tänka för att minska risken för osund konkurrens.

Den 6 maj 2024 hölls ett lanseringswebbinarium som du kan se i efterhand.

Vår förhoppning med denna rapport är att nyansera debatten om osund konkurrens, öka kunskapen och tydliggöra vad som faktiskt gäller.

Per Nordenstam, vd på Sobona

Vill du veta mer om rapporten?

Kontakta gärna mig om du vill veta mer.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg