brandbilar
  • pressmeddelande
  • Avtal 2024
  • Kollektivavtal
  • Räddningstjänst
03 maj 2024

Nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)

Sobona och SKR har undertecknat ett nytt ettårigt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision för omkring 10 500 beredskapsbrandmän.

- Beredskapsbrandmännen har ett viktigt uppdrag i samhället. De rycker ut för att hantera bränder och trafikolyckor och utgör också en bärande del av svensk krisberedskap. Avtalet för räddningstjänst i beredskap (RiB) stöttar på olika sätt kompetensförsörjningen av beredskapsbrandmän.

- Ett bra kollektivavtal är en viktig pusselbit för att fler ska välja att bli beredskapsbrandman. Samtidigt måste staten, kommunerna, räddningstjänsterna och de fackliga organisationerna fortsätta samarbeta för att säkerställa kompetensförsörjningen inom räddningstjänsterna, säger Ulf Olsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Parterna har tillsammans valt att fortsätta på den inslagna vägen att utveckla kollektivavtalet i syfte att möta kompetensutmaningen. Förutom att lägga en viktning på beredskapsersättningen handlar det bland annat om att parterna ska följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) arbete kopplat till RiB-avtalet och förlänga det partsgemensamma arbetet för stärkt arbetsmiljö i syfte att underlätta kompetensförsörjningen av beredskapsbrandmän.

Eftersom arbetet som beredskapsbrandman kräver att man arbetar eller bor i närheten av brandstationen ser vi att kommunerna är en naturlig rekryteringsbas med stor potential. Det förutsätter att kommunerna i större utsträckning möjliggör för sina medarbetare att även ta anställning som brandmän.

− Att ha personal som omedelbart behöver lägga ner arbetet för att åka på ett larm går ofta att hantera med god planering. Det finns ett stort värde för huvudarbetsgivarna att ha personal som har kompetens att hantera akuta situationer och olyckor. Dessutom bidrar huvudarbetsgivarna till att säkra Sveriges beredskap, säger Sten Nordin, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och SKR:s förhandlingsdelegation.

Ändringar har under våren gjorts i Allmänna bestämmelser som bland annat innebär att fler arbetstagare kan få ersättning från både huvudarbetsgivaren och räddningstjänsten under första timmen i samband med larm.

Fakta

  • Avtalsperioden är på ett år och avtalet gäller från 1 maj 2024 till den 30 april 2025.
  • Ersättningen för beredskapstjänstgöring har höjts till 31,70 kronor per timme.
  • Parterna ska under avtalsperioden arbeta vidare med kompetensförsörjningsutmaningen, bl a genom att följa MSBs arbete kopplat till RiB.

Kontakta oss

Ring vår servicetelefon helgfria vardagar 09.00-12.00 på 08-452 75 20 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 03 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 03 maj, 2024

Relaterat innehåll