Minderåriga

Minderåriga (personer under 18 år) är på grund av låg ålder, mognadsgrad och liten erfarenhet särskilt sårbara. Därför gäller särskilda krav för minderårigas arbetsmiljö.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.