Årets samhällsbärare, finalister 2024
  • nyhet
  • Årets Samhällsbärare
  • Sobonadagarna
02 maj 2024

Här är finalisterna till Årets Samhällsbärare 2024!

För andra året delas priset Årets Samhällsbärare ut och nu är årets finalister klara. I de fyra kategorierna innovation, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och hållbarhet hittar vi tolv finalister.

Priset delas ut till Sobonas medlemmar som varje dag, dygnet runt, året runt ser till att samhället fungerar. Som samhällsbärare är de kommunala företagen ofta vardagshjältar som verkar i det dolda. Samhällsbärarpriset skapar stolthet och visar hur kommunala företag är nyckelspelare som gör skillnad.

Kategori Innovation

Uppsala Vatten och Avfall AB för deras arbete med ta fram ett innovationsprogram och en innovationsbudget för att systematiskt inkorporera innovation för att hitta lösningar på bolagets utvecklingsbehov för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Öresundskraft som har startat programmet Laddning tunga fordon. Målet med programmet är att göra Helsingborgsregionen till Europas mest snabbrörliga och hållbara logistiknav.

Tekniska Verken i Kiruna AB som genom stadsomvandlingen i Kiruna etablerat många samarbeten för att tillsammans arbeta med innovation och utveckling. De arbetar med innovation i det dagliga arbetet, exempelvis då de utvecklar och utbildar i brandsäkerhet och säkra schakt med hjälp av VR, för att hitta nya sätt att lära.

Kategori Arbetsmiljö

Kfast, Eskilstuna Kommunfastigheter AB som använder arbetsmiljöarbete för att medarbetarna ska ha rolig på jobbet, vara engagerade och därigenom göra ett bättre arbete för kunderna. De bedriver ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete och är certifierade i arbetsmiljö ISO 45001. De genomför en långsiktig satsning på utbildningar i psykisk hälsa, privatekonomi och pension.

Tolkförmedling Väst som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela organisationen och som bland annat infört det digitala AI-baserat verktyget Winningtemp i syfte att kontinuerligt följa upp och förbättra arbetsmiljön. De är certifierade enligt ISO-standard för arbetsmiljö (45001) och kvalitet (9001).

Södertörns brandförsvarsförbund som bland annat nyligen utbildat alla insatsledare och brandingenjörer i en skräddarsydd arbetsmiljöutbildning med fokus riskbedömning och arbetar med pulsmätningar som verktyg för att kartlägga arbetsmiljön.

Kategori Hållbarhet

Fyrstads Flygplats AB som enda kända flygplats i världen, ställt om till att endast erbjuda jetflygbränsle med högsta möjliga inblandning av förnybart flygbränsle. Förnybart flygbränsle, även kallat SAF (Sustainable Aviation Fuel), har upp till 80% lägre utsläpp än fossilt jetflygbränsle.

Tekniska Verken i Kiruna AB som använder Agenda 2030 en naturlig plattform för det kommunala bolaget. Tekniska Verken har jobbat aktivt med Agenda 2030 kopplat till verksamhetsplanerna i bolaget. Syftet är att alla medarbetare ska känna en koppling till Agenda 2030 i sitt dagliga arbete.

Möjligheternas Hus AB som för att möta samhällsutmaningar inom miljö och arbetsmarknadsfrågor har byggt en ny verksamhet under namnet ”REMAKE”. De erbjuder testbäddar och innovationsprocessen för företag och organisationer vid framtagande av nya produkter. I en samverkan mellan produktutvecklare, studenter från Chalmers universitet, Linnéuniversitet, medarbetare och praktikanter kan de ta fram nya innovativa och kvalitativa designprodukter via Recycling och Upcycling.

Kategori Kompetensförsörjning

MKB Fastighets AB som anställer utrikesfödda kvinnor som har varit långtidsarbetslösa, som gårdvärdar, för att låta kvinnorna få en första chans att få ett jobb. Gårdsvärdarna har i uppdrag att ta hand om yttre och inre miljöer i MKBs bestånd. Fram till dags datum har de haft ca 160 kvinnor i tjänst varav 43 % har gått vidare i arbete. De kopplar på svenskundervisning och cykelskola under arbetstid för att öka möjligheterna för gårdsvärdarna att komma vidare i arbetslivet, samt att gårdsvärdarna valideras enligt en modul som de tagit fram tillsammans med Sobona.

VafabMiljö Kommunalförbund som yrkesvaliderar ÅVC-personal och arbetsledare på deras 18 återvinningscentraler. Medarbetarna, genom att göra sitt viktiga arbete, valideras och slutligen får ett yrkesbevis som bevis på deras kompetens. De använder yrkesvalidering för att lyfta och tydliggöra vikten av att de är en arbetsplats som inte tolererar kränkande särbehandling, att de bjuder in till inkludering och mångfald och lär sig mer av att lära av varandra.

Nacka vatten och avfall AB som kontinuerligt utvecklar sin HR-strategi och övergripande bolagsmål för att arbeta med kompetensförsörjning. De arbetar för att synliggöra och värdesätta lärande i arbetet. De genomför bland annat kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetaren, har ett etablerat handledarnätverk internt där alla har fått en handledarutbildning via Sobona och handledarna har till uppgift att bidra vid introduktion av nyanställda och praktikanter, samt anordna introduktionsdagar.

Prisutdelning på Sobonadagarna

Vinnaren inom respektive kategori presenteras och tar emot ett pris på galamiddagen under Sobonadagarna den 22 maj 2024. Samma kväll delas även priser ut till vinnarna i kategorierna Årets Medarbetare och Årets Ledarskap.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 02 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 20 maj, 2024

Relaterat innehåll