• nyhet
  • Ägarstyrning
  • Kommunala företag
  • Opinion
  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Sobona
  • Styrning
06 maj 2024

Rapport: Så stärker kommunala företagen det lokala näringslivet

I dag släpps rapporten ”Balansmästarna – så stärker kommunala bolag det lokala näringslivet” där Sobona tittar närmare på kritiken att kommunala bolag skulle bidra till osund konkurrens på marknaden.

I rapporten framgår det att det ofta finns två sidor på samma mynt. När kommunala bolag bedriver verksamhet som ligger på gränsen av vad som kan anses rymmas inom den kommunala kompetensen är förklaringen oftast att det handlar om bristande lönsamhet, samtidigt som samhällsnyttan är stor.

I rapporten presenteras också färska siffror från Sobonabarometern, som visar att få kommunala bolag faktiskt har fått kritik för att bidra till osund konkurrens samt en majoritet av de som fått kritik också har tagit den på allvar och vidtagit åtgärder. Snarare ser många kommunala bolag att deras verksamhet gynnar det lokala näringslivet.

"Viss typ av samhällsservice kan vara svårt för näringslivet att satsa på"
Det har funnits kritik om att kommunala bolag exempelvis skulle ta marknadsandelar eller få bättre villkor än privata bolag. Men det stämmer inte, menar Per Nordenstam vd på Sobona. Han säger att det är viktigt att debatten nyanseras.

− Vi tycker att det som har missats är bland annat att kommunala bolag kliver in där privata bolag inte vill eller kan ta på sig ansvaret för drift av till exempel ett gym eller ett café med koppling till annan kommunal verksamhet. Vissa typer av samhällsservice kan vara svårt för det privata näringslivet att satsa på, säger han.

"Fundera över driftsformerna"
Rapporten undersöker också vad ägarna till kommunala bolag ska göra för att arbeta proaktivt och minska risken för osund konkurrens.

− Förutom en medveten och god ägarstyrning är det bland annat viktigt att se över driftsformerna. I vissa fall är kommunal förvaltning bäst, i andra fall kommunalt bolag eller att överlåta det till det lokala näringslivet. Förutsättningarna förändras mellan kommuner och över tid. Men man måste samtidigt undvika ryckighet, kortsiktiga förändringar i driftsform gynnar ingen, säger Per Nordenstam.

"Win-win för alla"
Han menar att samhället har som uppgift att prioritera exempelvis stora infrastruktursatsningar och satsningar på kompetensutveckling.

− Där bidrar de kommunala bolagen genom att exempelvis anställa människor som bor lokalt på orten och som dessutom står långt från arbetsmarknaden − det vinner hela samhället på. En annan aspekt är att de kommunala bolagen sedan köper tjänster och produkter från privata bolag som behövs för att genomföra hela satsningen. Då blir det ju i stället win-win för alla. Det tror jag att få har något emot, säger Per Nordenstam.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 06 maj, 2024 | Senast uppdaterad: 07 maj, 2024

Relaterat innehåll