John Nilsson
  • blogginlägg
  • Avtal 2023
01 februari 2023

Avtalsförhandlingar och vidareutvecklat arbetsgivarstöd

Förhandlingschefen John Nilsson bloggar om bland annat det nya arbetslivet post corona, vårens avtalsförhandlingar och sammanslagning av de två branscherna Hälso- och sjukvård och Vård och omsorg.

Även om pandemin ännu inte är helt över börjar arbetslivet för de flesta att hitta former som inte längre är påverkade av restriktioner och oro för smitta. Hur dessa former ser ut varierar stort för Sobonas medlemmar. För många återgår rutinerna till något slags normalläge innan pandemin, medan många andra börjar hitta en arbetsvardag som ser annorlunda ut än tidigare.


På Sobona funderar vi mycket över vad förändringarna innebär för oss som arbetsgivarorganisation; ska vi erbjuda utbildningar på plats i våra lokaler, på distans eller både och? Hur ska det digitala arbetsgivarstödet utvecklas för att stötta er arbetsgivare som brottas med utmaningar kring distansarbete? Behöver kollektivavtalen anpassas i någon del?


Vi kommer under året att vässa och utveckla våra olika former för stöd och service till er medlemmar. Dessa delar är kärnan i den arbetsgivarservice vi erbjuder och det är här vi lägger vår mesta kraft och tid. Från och med den 1 januari 2023 har vi också slagit samman de två branscherna Hälso- och sjukvård och Vård och omsorg till den nya branschen – Hälsa, vård och omsorg. Det gör vi då vi ser att de utmaningar arbetsgivarna inom dessa branscher har ofta är likartade och kollektivavtalen är också desamma i stor utsträckning. Med denna förändring kommer vi också att kunna frigöra mer tid för de branschansvariga förhandlarna för att ytterligare utveckla medlemsservicen.


Under våren ska vi också genomföra avtalsrörelse med LO-förbunden i fem branscher med Branschöverenskommelser (BÖK). Det blir första gången vi förhandlar dessa avtal sedan de skapades för snart tre år sedan. Vi har precis bytt yrkanden med våra motparter och är nu i en inledande fas då vi analyserar kraven och funderar över möjliga vägar. Vi kan konstatera att motparterna visar på ett ansvarstagande för den svenska modellen med sina krav på löneökningar som ligger på 4,4 %, även om detta ligger på nivåer som är ungefär dubbelt så höga som löneökningarna varit de senaste åren. I övrigt har våra motparter andra krav såsom olika typer av mer ledighet och höjda särskilda ersättningar såsom OB och beredskap men i vilken utsträckning det kan bli aktuellt att göra ändringar i villkorsdelarna avgörs i stor utsträckning av hur lång avtalsperioden blir.


Avtalsrörelsen är igång även på stora delar av övriga arbetsmarknaden och parterna inom industrin, som är de som sätter märket för löneökningar, har en större utmaning än vad de någonsin haft de senaste 25 åren att enas om löneökningar på en rimlig nivå. Vi har fortsatt hög inflation, och stor osäkerhet om åt vilket håll samhällsekonomin är på väg att utvecklas. Att då lyckas enas i en avtalsrörelse är svårt. Mycket talar för att det kommer att bli korta avtalsperioder. Men svaret har vi inte förrän runt månadsskiftet mars/april så vi får ge oss till tåls och förhandla kring övriga frågor fram till dess. Märkessättningen är självklart av stort intresse på hela arbetsmarknaden så vi kommer löpande under våren att uppdatera med de mest intressanta nyheterna i avtalsrörelsen även utanför våra egna förhandlingar.


För dig som är nyfiken på att veta mer kan ni lyssna på mig och min förhandlarkollega Sofia Lundevall i Sobonapodden där vi tar pulsen på avtalsrörelsen, reder ut vad som är utmärkande i årets förhandlingar, hur det går till när man förhandlar nya kollektivavtal och hur utfallet påverkar Sobonas medlemsföretag.


För att klara all planerad verksamhetsutveckling och hålla en hög servicenivå till er medlemmar har vi anställt flera nya kollegor inom funktionen för förhandling och arbetsgivarservice. Från början av januari har vi två nya förhandlare och en biträdande förhandlingschef på plats och under våren kommer ytterligare en förhandlare och en projektledare att ansluta. Jag är mycket glad att dessa kompetenta kollegor ansluter och kompletterar vårt fantastiska team!

John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

Publicerad: 01 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll