null
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Trafik
  • Avtal 2023
06 oktober 2023

Ny branschöverenskommelse för bransch Trafik

Ny branschöverenskommelse (BÖK) för bransch Trafik har undertecknats mellan Sobona och motparterna Svenska kommunalarbetareförbundet, AkademikerAlliansen och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Överenskommelsen innebär ett tvåårigt avtal och gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med 30 september 2025. Den omfattar tio medlemsföretag med ca 3 700 anställda.

– Vi är glada att vi lyckats med en överenskommelse som ger ett konkurrenskraftigt och verksamhetsanpassat avtal för de kommunala företagen inom trafikbranschen, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Trafikbranschens medlemmar verkar inom en konkurrensutsatt bransch med pressade ekonomiska ramar och upphandlingsperioder som påverkar möjligheterna att planera långsiktigt. Samtidigt har konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens hårdnat och medlemmarna behöver i allt högre utsträckning själva tillhandahålla utbildningar för att säkerställa rätt kompetens.

– Trafikbranschen behöver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal som möter arbetsgivarnas utmaningar att bemanna med rätt kompetens på en konkurrensutsatt marknad. Våra arbetsgivare framtidssäkrar en god infrastruktur vilket kräver moderna avtal så att de kan utveckla verksamheterna för kundernas och samhällets bästa, säger Agnes Gradstock, biträdande förhandlingschef på Sobona.

Mer om avtalet:

  • Överenskommelsen med Kommunal, AkademikerAlliansen och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet är tvåårig och gäller från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 september 2025.
  • Löneökningar under avtalsperioden sker i nivå med Industrimärket.
  • För OFRs förbundsområde Allmän Kommunal verksamhet innebär avtalet löneökningar på 4,1% 2023 och 3,3% 2024.
  • För Kommunal innebär avtalet ett löneutrymme på 1 226 kr 2023 och 1 029 kr 2024 samt höjningar av lägstalöner med 1 350 kr för 2023 och 3,3% för 2024.
  • För AkademikerAlliansen gäller under avtalsperioden lokal lönebildning.

Mer information för dig som är medlemsföretag i Sobonas bransch Trafik:

Mer information, redogörelsetexter och det nya avtalet finns på Arbetsgivarguiden på sobona.se.

För bransch Trafik löpte avtalsperioden ut med samtliga motparter den 30 september. Under vårens avtalsrörelse omförhandlades lön- och villkorsavtal som tecknats i fem av Sobonas branscher: Energi, Besöksnäring- och kulturarv, Fastigheter, Flygplatser och Vatten och miljö.

Agnes Gradstock

Biträdande förhandlingschef

John Nilsson

Förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 06 oktober, 2023 | Senast uppdaterad: 06 oktober, 2023

Relaterade nyheter