null
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Avtal 2023
12 april 2023

Ny branschöverenskommelse med Seko för bransch Flygplatser

Ny Branschöverenskommelse (BÖK) för bransch Flygplatser har idag träffats mellan Sobona och Seko. Överenskommelsen innebär ett tvåårigt avtal som gäller från och med den 1 april 2023 till och med 31 mars 2025. Branschen omfattar cirka 20 medlemsföretag.

- Vi är glada att vi lyckats med en långsiktig överenskommelse med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Medlemsföretagen inom bransch Flygplatser utgör navet i ett välfungerande samhälle med goda kommunikationer som skapar möjligheter för människor att bo och leva även utanför storstadsregionerna. Sektorn står inför stora utmaningar vad gäller att klara kostnadsökningar i kollektivavtalen.

- Med verksamhetsanpassade branschavtal på plats kan flygplatserna fokusera på sitt uppdrag att utveckla verksamheterna, möjliggöra goda kommunikationer och därmed skapa samhällsnytta för kommunerna och dess invånare, säger Agnes Gradstock, biträdande förhandlingschef på Sobona.

Mer om avtalet

  • Överenskommelsen ger en avtalsperiod om två år som gäller från och med den 1 april 2023 till och med den 31 mars 2025.
  • Överenskommelserna med OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR och Ledarna) och AkademikerAlliansen är fyraåriga och gäller fortsatt från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024.
  • Löneökningar under avtalsperioden sker i nivå med Industrimärket, det vill säga 4.1% samt höjningar av lägstalöner med 1350 kr för 2023 och 3,3% för 2024.
  • Vid löneöversyn 1 april 2024 är den lägsta månadslönen som används vid beräkningen av utrymmet 28 211 kr.

Förhandlingar pågår fortsatt med Transportarbetareförbundet.

Om avtal 2023

Under vårens avtalsrörelse omförhandlas lön- och villkorsavtal som tecknats i fem av Sobonas branscher: Energi, Besöksnäring- och kulturarv, Fastigheter, Flygplatser och Vatten och miljö. För bransch Trafik löper avtalsperioden ut med samtliga motparter den 30 september.

För mer information

John Nilsson

Förhandlingschef

Agnes Gradstock

Biträdande förhandlingschef

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 12 april, 2023 | Senast uppdaterad: 12 april, 2023

Relaterade nyheter