John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.
  • blogginlägg
  • Förhandling
23 juni 2021

"Vi kommer att behöva testa nya vägar och svara på nya frågor"

Efter ett år som inte liknat något annat börjar vi nu både våga hoppas och tro på en återgång till en något mer normal vardag efter sommaren. Förhandlingschefen på Sobona, John Nilsson, bloggar om bland annat höstens utmaningar.

Efter ett år som inte liknat något annat börjar vi nu både våga hoppas och tro på en återgång till en något mer normal vardag efter sommaren. Våren har fortsatt starkt präglats av pandemin hos många av våra medlemmar, om än på olika sätt. Vissa, som exempelvis flygplatserna, har fortsatt haft en stor del av sin personal permitterad i enlighet med våra korttidsarbetsavtal medan andra, såsom våra medlemsjukhus, har haft Krislägesavtalet aktiverat och personalen har fortsatt att arbeta långa pass under tuffa förutsättningar. På Sobona har vi precis som många av våra medlemmar arbetat i huvudsak hemifrån med de utmaningar det medför.

Efter att de nya kollektivavtalen landade innan jul har vi arbetat intensivt hela våren med att kommunicera ut de nya avtalens innehåll och genomfört ett stort antal utbildningar. Ambitionen har varit att ge alla medlemmar som står inför avtalsförändringar en bra bas innan sommaren. Under en stor del av maj och juni arbetade vi även intensivt med att förhandla om Krislägesavtalet för att göra anpassningar som visat sig nödvändiga i ett utdraget krisläge som en pandemi innebär. När värmen och sommaren nu äntligen kommit på riktigt har även de rykande heta trycken av våra nya avtal i branscherna som har BÖK anlänt från tryckeriet. Det känns stort att kunna hålla i produkten av vad vi jobbat så länge med att åstadkomma. Här kan du läsa mer om det. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Men det normala efter pandemin kommer inte att vara samma sak som det som var normalt innan pandemin. Efter sommaren hoppas vi på att kunna börja hitta vad det ”nya normala” i arbetslivet är – både för oss på Sobona och vad det kommer att innebära i våra medlemmars olika verksamheter. Vi kommer att behöva testa nya vägar och svara på nya frågor. I skrivande stund för vi diskussioner med våra fackliga motparter gällande möjliga förändringar av våra pensionsavtal. Om vi når fram där kommer mer konkreta förhandlingar att föras under hösten.

Arbetet med att kommunicera och utbilda kring de nya avtalen kommer fortsatt att ta en stor del av vår tid under hösten. En annan fråga som vi kommer att ägna mycket tid åt är förslaget till lagstiftning kring flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden som regeringen och samarbetspartierna presenterade den 7 juni, de så kallade LAS-utredningarna. Förslagen kommer att få stora konsekvenser när de genomförs och de tvingar oss till förändringar och anpassningar av våra kollektivavtal. Flera av förändringarna är i grunden både positiva och önskvärda men det kommer att kräva en hel del förhandling under hösten och en del är fortfarande oklart i hur det kommer utformas och i vilken utsträckning parterna kommer att kunna förhandla fram avvikelser från lagen.

Men innan vi tar oss an höstens alla utmaningar väntar en efterlängtad sommar. Många av oss på Sobona har slitit många långa kvällar och helger under ett helt år och alla ska nu få tid för välförtjänt återhämtning och vila så att vi kan återkomma pigga och utvilade och fokusera framåt och skapa medlemsnytta genom att utveckla vår verksamhet och avtal i det nya normala. Till dess – ha en skön sommar!

Populärt just nu

Publicerad: 23 juni, 2021 | Senast uppdaterad: 17 september, 2021

Relaterade nyheter