Madeleine Gimåker och Anna Lirén, Strategisk Utveckling på Sobona
  • blogginlägg
  • Samhällsbygge 2030
  • Ledarskap
  • hållbarutveckling
  • sb2030
03 december 2020

Ledarskap för en hållbar värld

Majoriteten av er som leder kommunala företag anser att hållbar utveckling är den viktigaste framtidsfrågan. Det ger oss som arbetsgivarorganisation ett viktigt uppdrag; att främja och synliggöra ert bidrag för en hållbar utveckling i samhället.

Mitt i en omställning pådriven av digitalisering och ett allt mer akut klimatläge svepte en pandemi in i det globala samhället och medvetandet. I nio månader har ni kämpat för att hålla samhället intakt och fungerande. I nio månader har ni kämpat för tillit till det vi tar för givet. Pandemin har drabbat oss olika hårt men den har slagit till på bred front och ni, samhällets ansvarstagande aktörer, har klivit fram. Och mitt i detta väljer vi att blicka både inåt och framåt. Vi ser ert bidrag och er kamp, och vi är tacksamma. Just därför tillåter vi oss att se bortom situationen som den ser ut nu. För mitt i detta behöver vi också ha kraften att se vad som finns runt hörnet - och välja väg för den framtid vi tillsammans skapar. Allt sedan mitten av 1800-talet har kommunala företag bidragit till samhällets utveckling och det kommer ni fortsätta att göra in i framtiden. Genom att ni håller det löftet, varje dag, bidrar ni till ett samhälle som präglas av utveckling och tillit.

Majoriteten av er som leder kommunala företag anser att hållbar utveckling är den viktigaste framtidsfrågan. Det ger oss som arbetsgivarorganisation ett viktigt uppdrag; att främja och synliggöra ert bidrag för en hållbar utveckling i samhället.

Genom vår satsning Samhällsbygge 2030  Öppnas i nytt fönster.knyter vi ihop ert samhällsbygge med Agenda 2030. Vi vill belysa det samhälle som de kommunala företagen är med och bygger idag och in i framtiden. Arbetet präglas genomgående av en kontinuerlig dialog med er, som i sin tur väcker insikter och kunskap. Sedan vi började berätta om satsningen är det många som har hört av sig till oss med frågor som rör hur man gör. Under de senaste halvåret har vi därför fördjupat oss i den frågan. Idag lanserar vi rapporten Leda för hållbar utveckling  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som vi hoppas kommer hjälpa er i det viktiga omställningsarbetet.

För att lyckas med arbetet har vi identifierat tre framgångsfaktorer utifrån ett verksamhetsperspektiv; Ledarskapet behöver präglas av långsiktighet och engagemang, medarbetarna behöver få förutsättningar att vara medvetna och medskapande och slutligen är det viktigt att gör det så konkret som möjligt.

I rapporten redogör vi för ett förslag på en process för hur vi kan leda för en hållbar utveckling. Processen består av fem moment som kan vägleda er i omställningsarbetet.

Viktigast av allt är ändå insikten att du som ledare behöver vara engagerad och uthållig. Ditt ledarskap behöver präglas av mod. Du behöver tycka att det är viktigt på riktigt.

Därför det är viktigt


Det handlar om vår gemensamma framtid. Om att ta ansvar för en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationer att tillgodose sina behov. Inom ramen för hållbar utveckling samspelar de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna som ständigt hänger ihop med varandra. Den ekologiska aspekten handlar om jordens resurser och biologiska mångfald. Det vill säga att vi behöver ta hand om vår planet, jorden. Den sociala aspekten handlar om våra livsbetingelser, om demokrati, jämlikhet, skola, vård, frihet, hälsa. Det vill säga om mänskliga rättigheter. Den ekonomiska aspekten handlar om att ekonomin behöver främja mänskliga rättigheter och en välmående jord, nu och i framtiden.

Sedan drygt fem år har vi i världen en gemensam agenda med globala mål, Agenda 2030. Agendan är det största handslaget, för vår gemensamma framtid, som världens ledare har enats kring. Agendan innehåller 17 mål som rör de tre dimensionerna. Det smartaste med det här handslaget var att Jakob Trollbäck, en svensk grafisk designer, anlitades. Tillsammans med sitt team tog han fram en pedagogisk, färgstark och snygg design av de globala målen för hållbar utveckling. Drygt fem år efter det stora handslaget 2015 kan vi se de färgglada rutorna med de globala målen vart vi än befinner oss. Agenda 2030 kan beskrivas som världens största gemensamma beställning till alla människor som har makt att påverka. Runt om i världen, i samhället, i företag, i kommuner, i föreningar, genom forskning och innovation etc. samlas vi för att vara med och bidra. Från det stora till det lilla och tvärtom. Det spelar ingen roll. Det viktiga är att vi gör det tillsammans utifrån våra olika förutsättningar. Och ju mer makt, ju större blir ansvaret.

Tillsammans bidrar vi till en hållbar framtid och en värld där våra barn och barnbarn arbetar vidare för hållbar utveckling för deras barn och barnbarn. Om 100 år, 2120, kommer mycket att vara annorlunda. Kanske helt annorlunda. Samtidigt hoppas vi innerligt att jorden då mår bra, att människor är fria och lever i demokrati och att ekonomin fram till dess har främjat den tillvaron.

Vår förhoppning är att rapporten Leda för hållbar utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska fungera som ett stöd och en verktygslåda för dig och er som ledare i kommunala företag.

Avslutningsvis vill vi dela med oss av några medskick; Våga testa er fram. Gör det inte krångligare än det behöver vara. Lär och samarbeta med andra. Berätta om det ni gör både på kort och lång sikt. Var modiga och uthålliga som ledare och skapa förutsättningar för medvetna och medskapande medarbetare. Uppmuntra gärna fackligt engagemang i frågan och använd med fördel samverkan som plattform i ert hållbarhetsarbete.

Läs mer: www.samhällsbygge2030.se Länk till annan webbplats.

Vi ser fram emot att följa er på hållbarhetsresan,

Anna Lirén och Madeleine Gimåker
Strategisk utveckling

Publicerad: 03 december, 2020 | Senast uppdaterad: 03 december, 2020

Relaterade nyheter