Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona.
  • blogginlägg
  • Arbetsmiljö
26 februari 2020

Utmaningar och möjligheter i Arbetsmiljöuppdraget

Ann-Charlotte Rand har efter ett halvår som Arbetsmiljöstrateg identifierat utmaningar men framför allt massor av möjligheter. Här skriver hon sin första blogg.

Sobonas medlemmar kommer från tolv olika branscher, bestående av 1100 företag med sammanlagt ca 100.000 anställda. En utmaning jag står inför är hur kommunikationen ska se ut. Hur ska jag få veta vilka arbetsmiljöfrågor de olika branscherna/företagen står inför och hur ska jag nå ut till berörda med information som jag samlar in via Arbetsmiljöverket, forskningsrapporter etc. Förutsättningarna är goda att lyckas tack vara en bra uppbyggd organisation, med branschråd och branschansvariga förhandlare samt en väl etablerad kommunikationsavdelning.

En annan utmaning har under mina första månader varit att göra Sobona till en naturlig samtalspart när regering och myndigheter vill kommunicera arbetsmiljöfrågor med parterna på svensk arbetsmarknad. Vår strategi är att Sobona ska vara en självklar och eftertraktad samtalspartner och en stark röst för medlemmarna i en rad prioriterade frågor där ett hållbart arbetsliv är en av de viktigaste.

Mycket händer inom arbetsmiljön på svensk arbetsmarknad. Ministrar vill möta parterna för att diskutera arbetsmiljöåtgärder för att minska olyckor och ohälsa, både generellt och branschspecifikt. Arbetsmiljöverket strukturerar om, kompletterar och ändrar bland sina föreskrifter. Detta ska Sobona lämna synpunkter på i remissutlåtanden. Arbetsmiljöverket gör riktade inspektionsinsatser på olycksdrabbade och sjukskrivningstunga branscher. De kallar in parterna för att beskriva sina inspektioner så vi kan göra inspel och beskriva pågående åtgärder ute hos företagen. I vissa fall får vi underlag för att kommunicera med berörda.

Ett bra exempel på samverkan med Arbetsmiljöverket är de riktade inspektionerna mot Räddningstjänst. Arbetsmiljöverket bjuder in till möte om detta och sedan delges vi de checklistor som de kommer att jobba utifrån. Vi sprider sedan dessa listor bland medlemsföretag som därmed får ett bra underlag för att förbättra samt säkra arbetsmiljön och dessutom förbereda sig inför kommande inspektioner.

På Sobona har ett omfattande arbete utförts för att uppdatera informationen på Arbetsgivarguiden Öppnas i nytt fönster.. Under Arbetsmiljö har ett A-Ö register skapats för att informationer ska vara lätt att hitta. Detta är under fortsatt utveckling och kompletteras allt eftersom. Det tidigare utgivna nyhetsbrevet kommer att ersättas av regelbundna blogginlägg om aktuella frågor samt en förteckning över nyhetsbrev och intressanta digitala sidor. Förteckningen finns under Arbetsgivarguiden/Arbetsmiljö/Omvärldsbevakning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (inloggning behövs) och här kan du själv gå in och anmäla dig till de nyhetsbrev som känns relevanta eller skapa länkar till de sidor som har givande information.

Möjligheterna är oändliga i det spännande uppdraget att arbeta med arbetsmiljöfrågor i en arbetsgivarorganisation som Sobona. Många goda exempel kan spridas mellan olika branscher. Det nystartade Arbetsmiljörådet och de öppna arbetsmiljöutbildningarna är forum för detta. Mer om det och andra aktuella frågor skriver jag om i kommande blogginlägg.

Er Arbetsmiljöstrateg, Ann-Charlotte Rand.

Publicerad: 26 februari, 2020 | Senast uppdaterad: 26 februari, 2020

Relaterade nyheter