kvinna framför laptop
  • Sobona
  • Nyhet
30 november 2023

Oförändrad serviceavgift för 2024

För 2024 har bolagsstyrelsen 2023-11-22 beslutat om oförändrad serviceavgift på 0,23 %.

Medlemsföretagen i Sobona erlägger årsavgift (medlemsavgift + serviceavgift) med följande konstruktion:

Till arbetsgivarorganisationen/moderföreningen Sobona erläggs en medlemsavgift som av föreningsstyrelsen i december 2023 beslutades till 2 000 kr för 2024, d v s oförändrad från föregående år. Denna är en ej avdragsgill kostnad.

Till servicebolaget Sobona AB erläggs en serviceavgift baserad på medlemsföretagens bruttolönesumma föregående år. Denna avgift är avdragsgill. Moms tillkommer med 25% på serviceavgiften.

För 2024 har bolagsstyrelsen i november 2023 beslutat om en serviceavgift på 0,23 % vilket är oförändrat från 2023.

Den lägsta respektive högsta serviceavgiften för 2024 är oförändrat 0,2 prisbasbelopp (11 460 kr) och 11 prisbasbelopp (630 300 kr).

Om årsinrapportering

Från och med januari är det möjligt för medlemmar att rapportera in årsuppgifter. Under början av januari 2024 kommer vi att mejla ut information till samtliga medlemmar med instruktioner om hur inlämningen går till.

Populärt just nu

Publicerad: 30 november, 2023 | Senast uppdaterad: 02 januari, 2024

Relaterat innehåll