kvinna framför laptop
  • Lön
  • Arbetsgivarinfo
02 oktober 2023

Rapportera lönestatistik

Nu är det dags för den årliga insamlingen av anställningsuppgifter för att ta fram lönestatistik. Information om insamlingen har skickats till lönestatistikansvarig på respektive medlemsföretag som före 2022-01-01 tillämpat KFS branschavtal. Sista svarsdag är den 15 december 2023.

Om insamlingen

Observera att denna lönestatistikinsamling endast omfattar de medlemsföretag som före 2022-01-01 tillämpat KFS branschavtal.

Resultatet kommer dock att vara tillgängligt för samtliga av Sobonas medlemsföretag.

Sista svarsdag är den 15 december 2023.

Nedan finner du övergripande information, yrkeskoder samt Rapporteringsanvisningar beroende på hur du väljer att sammanställa statistiken. Vid insamlingen iakttas GDPR.

Varför görs detta och vad används det till?

Lönestatistik samlas in på praktiskt taget alla avtalsområden. Sobona har träffat avtal med i princip alla sina motparter att en gång per år samla in uppgifter om anställningsvillkor.

Lönestatistik är till för att visa hur löneläget ser ut och hur löneutvecklingen har varit. Det är en av viktiga verktyg som arbetsgivare behöver, bland annat som underlag inför löneförhandlingar. Utöver detta samlar Statistiska Centralbyrån, SCB, in uppgifter om hela arbetsmarknaden som sedan ingår i Medlingsinstitutets bevakning av löneutveckling och samhällsekonomi. Det är uppgifter som också EU:s statistikorgan, Eurostat, ska ha.

Har du några frågor?

Även i år samarbetar vi med Aon Solutions Sweden AB kring statistikrapporteringen. Om du har frågor kring statistikrapporteringen kontakta Aon Solutions Sweden AB på sobona@aon.se eller via telefon 08-50 55 59 90.

Populärt just nu

Publicerad: 02 oktober, 2023 | Senast uppdaterad: 21 november, 2023

Relaterat innehåll