Två personer pratar vid ett bord på ett kontor.
  • Arbetsgivarinfo
  • Avtal 2023
  • Lön
08 mars 2023

Löneöversyn och avtalsrörelse 2023

Som vanligt när våren närmar sig är det dags för de lokala löneöversynsprocesserna i de flesta av Sobonas branscher. För tjänstemän har vi gällande avtal i alla branscher med avtal som löper ut i vår, men med LO-parterna har vi pågående förhandlingar i BÖK-branscherna. I HÖK-branscherna väntar vi centrala parter in det så kallade märket från industrin som ska in i Kommunals HÖK. Att parterna går i ”otakt”, den höga inflationen och osäkerheten kring vilken nivå som löneökningarna i industrin kommer att hamna på påverkar så klart de lokala processerna. Vi vill med detta därför klargöra en del kring hur ni lokalt kan agera beroende på vilka förutsättningar ni har.

I alla branscher med löneöversyn i vår har alla tjänstemannaorganisationer avtal som löper ut först den 31 mars 2024 eller är tillsvidare. Då de inte har några angivna nivåer på löneökningar i sina avtal, finns det inga formella hinder att genomföra löneöversyn 2023 som vanligt. Lokalt ska överläggning med lokala motparter genomföras och nya löner kan sättas utifrån de lokala behoven och förutsättningarna. Om man går vidare och gör det är ju dock sannolikheten stor att man i någon mån kommer att avvika från den löneökningsnivå som parterna inom industrin kommer att fastställa som märke för övriga arbetsmarknaden. Det är dock just så det är tänkt att fungera med lokal lönebildning när man har avtal utan angivna nivåer. Vi vill inte att löneökningarna ska vara exakt lika på hela arbetsmarknaden. Vi vill att de ska vara anpassade efter de lokala förutsättningarna och behoven – det är därför vi har avtal utan angiven nivå för löneökningarna.

För arbetsgivare som också har medarbetare i något av LO-förbunden Kommunal, Seko, Transport och Fastighets blir det ju dock en avvägning att göra om man ska gå vidare med tjänstemännen eftersom man inte kan genomföra löneöversyn med LO-förbunden innan vi är klara med nya BÖK för de arbetsgivare som omfattas av BÖK/BB och fastställt nivån även i Kommunals HÖK för arbetsgivare som omfattas av HÖK/AB. Förhandlingarna går nu in i sitt slutskede och ambitionen är att ha alla avtal klara första veckan i april men eftersom vi är beroende av både hur det går i förhandlingarna på industrin samt av hur våra motparter väljer att hantera förhandlingarna kan vi idag inte säga exakt när vi blir klara.

Det vi kan säga är att löneökningarna för 2023 i Sobonas avtal kommer att följa märket som kommer att tas fram i förhandlingar mellan parterna i den internationellt konkurrensutsatta industrisektorn. Det är inte Sobonas uppgift att uttala sig om rimligheten i var den löneökningsnivån ska ligga men man kan göra egna bedömningar utifrån de fakta vi känner till. LO-förbunden har yrkat på 4,4 % löneökningar. Arbetsgivarna har sagt att det är väl högt och normalt möts ju parterna i en förhandling någonstans emellan respektive utgångsbud. Var det blir denna gång påverkas av flera faktorer såsom inflationsprognoser och avtalsperiodens längd. Så vill man gå vidare lokalt och ändå ha någon uppfattning om vart åt det kommer att landa på övriga arbetsmarknaden är det dessa uppgifter man har att luta sig mot.

Om du har några frågor och funderingar kring löneöversynen så tveka inte att höra av dig till dina branschansvariga förhandlare eller till Sobonas servicetelefon.

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Arbetsgivarguiden

Via Arbetsgivarguiden hjälper vi dig att hitta rätt svar på dina frågor utifrån ditt medlemskap och dina kollektivavtal.

Gå till Arbetsgivarguiden

Våra utskick

Missa inte nyheter, inspiration och information från oss! Läs mer om våra utskick och hur du kan prenumerera på dem här.

Prenumerera på våra utskick
Publicerad: 08 mars, 2023 | Senast uppdaterad: 03 augusti, 2023

Fler nyheter