räknedosa
  • Arbetsgivarinfo
  • Lön
06 februari 2023

Sobonas lönestatistik

Sobonas medlemmar omfattas av två olika statistikavtal och därmed två olika system för klassificering av arbetsuppgifter och insamling av statistik.

För verksamheter och arbetsuppgifter som återfinns även i kommuner och regioner samlar vi in och presenterar lönestatistik tillsammans med SKR. Denna statistik som baseras på så kallade AID-koder kan användas av alla Sobonas medlemmar men en del branscher har mindre nytta av den då den inte täcker in alla branschers arbetsuppgifter. För de branscher som inte omfattas av AID-systemet samlar Sobona in lönestatistik med hjälp av AON-Hewitt. Denna statistik är användbar främst i de tekniska branscherna men insamling sker även för vissa tidigare KFS-företag i övriga branscher. Det pågår ett arbete för att få till en sammanhållen statistikinsamling som ska möjliggöra jämförelser av löner oavsett bransch och arbetet planeras bli klart till insamlingen 2024. Tills dess kommer statistik att presenteras som tidigare både utifrån den SKR-gemensamma statistiken och den Sobonaegna tidigare KFS-statistiken.

Statistiken som samlas in av Sobona i september månad innehåller uppgifter från de medlemmar som före 2022-01-01 tillämpat KFS branschavtal.

Den slutgiltiga insamlade populationen utgjordes av totalt 390 företag med totalt 29 272 anställda, motsvarande ca 93 % av totala antalet anställda enligt uppgift från Sobona. Populationen bestod i 96 % av de inrapporterande medlemsföretagen och 93 % av de anställda inom Sobona.

På lönestatistiksidan hittar du också preliminär statistik från SKR.

Kontakta oss
Ring servicetelefon vardagar 09.00-12.00 på 08-4527520 eller mejla kontakt@sobona.se

Populärt just nu

Publicerad: 06 februari, 2023 | Senast uppdaterad: 05 augusti, 2023

Relaterat innehåll