Inkluderande rekrytering

En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens. Men samhället, värderingar, normer och attityder förändras allt snabbare. Värderingsförändringar kan vara en utmaning för arbetsgivare. Därför har vi tagit fram det här verktyget.

Inkluderande rekrytering

En inkluderande arbetsplats välkomnar alla som har rätt kompetens. Men samhället, värderingar, normer och attityder förändras allt snabbare. Värderingsförändringar kan vara en utmaning för arbetsgivare. Därför har vi tagit fram det här verktyget.

Vad är inkluderande rekrytering?

Det betyder att kärnkompetensen sätts först i samtliga rekryteringsprocesser. Inkluderande rekrytering är en fördomsfri rekrytering från jobbannonsen via intervjuer till jobberbjudandet.

Vem passar det för?

För dig som vill utveckla en inkluderande arbetsplats där alla välkomnas. Du kanske har svårt att hitta och rekrytera medarbetare med en viss kompetens. Du kanske också har utmaningar kring att engagera medarbetare och vill skapa en inkluderande arbetsplats där alla välkomnas.

Vilka fördelar har inkluderande rekrytering?

Det ger dig både idéer och inspiration för att kunna göra en inkluderande rekrytering. Dessutom hjälper det till att bredda synen på rekrytering. Du blir också medveten om vilka föreställningar och fördomar som du har samt hur dessa kan vara en begränsning i rekryteringsprocesser.

Vilka är vinsterna för ditt företag?

Du får kunskap så du kan undvika diskriminering i rekryteringsprocesser. Vidare avdramatiseras inkludering och mångfald samtidigt som rekryteringsbasen breddas, eftersom du fokuserar mer på kärnkompetens och kompletterar med lärande på arbetsplatsen.

Verktygslåda för inkluderande rekrytering

Workshop - inkludering

Sobona erbjuder en halvdagsworkshop för ledningsgrupper på temat inkludering och mångfald. Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan för att öka inkluderingen.

Workshop - introduktion

Här får du konkreta tips och metoder så nyanställdas introduktion blir snabb, effektiv och inkluderande. På så vis kan de snabbare bidra till företagets mål och visioner samtidigt som de växer i sin roll.

Workshop - få ihop laget

Från du och jag till vi. Den här workshoppen fokuserar på företagskultur och vikten av språkförståelse för bra kommunikation. Målet är gemenskap, trygghet och motivation så alla kan göra sitt bästa.

Webbutbildning - språkutveckling på arbetsplatsen

Här lär du dig förmedla yrkesspråk till personer som inte har svenska som modersmål. Du får även kunskaper i hur du förbereder arbetsplatsen för språkutveckling. Utbildningen innehåller ett språkkontrakt för bättre interaktion mellan handledare och den handledde.

Webbutbildning - inkluderande rekrytering

Utbildningen består av fem korta moduler med kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur bias och diskriminering undviks i urvalsprocesser samt hur personalen kan växa och trivas.

Webbutbildning - handledning

Här får du tips och kunskaper på hur du blir en bra handledare och hur du kan stötta medarbetarnas utveckling. Utbildningen består av nio korta moduler om ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Diversity Charter

Sobona är med i Diversity Charter - en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och som vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

Diversity Charter

Sobona är med i Diversity Charter - en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet och som vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen.

Dokument & whitepapers

Länkar

Mer om inkluderande rekrytering

Relaterade filmer

Sobonas inkluderingsworkshop

Sobona erbjuder en halvdagsworkshop för ledningsgrupper på temat inkludering och mångfald. Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan.

Brandkåren Attunda - en inkluderande arbetsplats där alla får ta plats

Tack vare praktikplatser har Brandkåren Attunda hittat nya rekryteringsvägar, fått nya intryck och stärkt verksamhetens kompetens.

Vill du veta mer om inkluderande rekrytering?

Hör av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa er utifrån era behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning