Webbutbildning - Inkluderande rekrytering

Samhället, värderingar, normer och attityder förändras snabbt. Det beror bland annat på teknisk utveckling, auto­matisering samt globalt utbyte mellan olika kulturer. Värde­ringsförändringarna kan vara en utmaning för arbetsgivare. Hur ska de lyckas att attrahera och engagera medarbetarna? Många företag behöver förändra sitt tankesätt för att locka morgondagens medarbetare.

Om webbutbildningen

Webbutbildningen består av fem korta moduler. De inne­håller kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur du undviker bias och diskriminering i urvalsprocessen samt hur du får personalen att växa och trivas. Du kan ta del av whitepapers (forskningsöversikter) nedan.

Anmäl dig till webbutbildningen

Kostnadsfritt

Logga in var och när ni vill

Smarta verktyg och tips

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet