Uppgiftsfördelning

Fördela arbetsmiljöuppgifterna inom företaget, tidigare kallat delegering. VD har det yttersta arbetsmiljöansvaret och det kan hon eller han inte lämna ifrån sig. Däremot kan arbetsmiljöuppgifter delges till chefer, arbetsledare och arbetstagare.

Arbetsmiljöuppgifter läggs på den som har bäst möjlighet att påverka arbetsmiljön i avsedd uppgift.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.